Forside » Puljer » Fordelte puljer » OBS: LEDIGE PLADSER - Mentor- og forældrecoachuddannelser for at forebygge ekstremisme og radikalisering

OBS: LEDIGE PLADSER - Mentor- og forældrecoachuddannelser for at forebygge ekstremisme og radikalisering

Mentor- og forældrecoachuddannelser til kommunale medarbejdere skal forebygge ekstremisme blandt personer med psykisk sårbarhed

Nationalt Center for forebyggelse af Ekstremisme ønsker at udvide det landsdækkende korps af mentorer og forældrecoaches til forebyggelse af ekstremisme.  Derfor tilbyder centeret kommunerne at deltage i korpset  ved at få uddannet medarbejdere, som arbejder med personer med psykisk sårbarhed i at forebygge ekstremisme med mentor og forældrecoach forløb.

27 kommuner over hele landet udgør i dag et landsdækkende korps af mentorer og forældrecoaches, som arbejder for at forebygge ekstremisme. Det landsdækkende korps består af ca. 140 medarbejdere, som arbejder i regi af det sociale område, klubber, Jobcentre, SSP-samarbejdet mv.. Mentorer indgår i et kortere eller længerevarende mentorforløb med personer, der færdes i ekstremistiske miljøer eller viser konkrete bekymringstegn på involvering i ekstremisme. Dette med et forebyggende sigte, herunder forebyggelse af recidiv. Forældrecoaches har coachende forløb med forældre i at støtte deres børn i at holde sig fri af ekstremisme. Mentorer og forældrecoaches arbejder efter metoden Løsningsfokuseret Arbejde med Tilværelseskompetencer, som bygger på balanceret risikovurdering, tilværelsespsykologien og den løsningsfokuserede samtale.  Korpset er etableret af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, der tilbyder uddannelse og støtter op om indsatsen med sparring og løbende opkvalificering. Metoden er beskrevet i metodemanualen: http://uim.dk/publikationer/mentorindsats-foraeldrecoaching-og-parorendenetvaerk

Grunduddannelsen tager i alt 6 dage og gennemføres i efteråret 2018.

OBS: Der er fortsat en række ledige pladser til uddannelsen, som tilbydes landets kommuner efter først-til-mølle-princippet. Såfremt  kommuner er interesserede i at sende medarbejdere på uddannelsen, så send en mail til [email protected], hvor det angives, hvilke medarbejdere der indstilles til uddannelsen (uden angivelse af navn) og deres uddannelsesmæssige og faglige baggrund. Fristen er mandag den 5. november, eller når alle pladser er besatte. Kommunen vil umiddelbart efter indsendelse af mail få tilbagemelding på, om ansøgningen er imødekommet. .

 

Hent ansøgningsvejledning (pdf) (nyt vindue)

Hent ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Faglige spørgsmål om puljen kan stilles til Marie Wahlstrøm Kappel på e-mail [email protected]

Spørgsmål om administration af puljen behandles af Økonomi, Kontrol og Tilskud i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Spørgsmål kan sendes til e-mail [email protected].

Sidst opdateret 26.10.2018
Navigation