Forside » Puljer » Fordelte puljer » Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge

Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge

Regeringen indgik den 18. marts 2016 aftale med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”

Som led i aftalen er det besluttet at afsætte 150 mio. kr. til en kommunal ansøgningspulje til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge, heraf 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017.

I 2016 har der været et foreløbigt mindreforbrug på 23,6 mio. kr. Derfor hæves puljen med 23,6 mio. kr., så den i alt udgør 99,4 mio. kr. i 2017.

Puljen retter sig mod kommuner, hvor der er et akut behov for midlertidige boliger til flygtninge. Der vil kunne ydes et tilskud på op til 50 pct. af kommunens udgifter til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge.

Det er et kriterium for at opnå støtte fra puljen, at kommunen skal modtage flygtninge i henhold til kommunekvoten for 2017 og dermed konkret skal boligplacere nytilkomne flygtninge. Der kan ydes tilskud til projekter, der politisk besluttes i 2017. 

Tilskuddet fordeles blandt kommunerne, der har ansøgt om tilskud, med udgangspunkt i nedennævnte kriterier:

a) Kommunens boligpotentiale
b) Kommunens tilgang af flygtninge
c) Kommunens økonomiske vilkår

Ansøgningsfrist og ansøgningsmateriale

Ansøgningsfristen er mandag den 1. maj 2017.

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)

Hent ansøgningskema (Word) (nyt vindue)

Hent budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Læs mere om, hvordan du ansøger via SIRIs ansøgningsportal

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om administration af puljen behandles af Økonomi, Kontrol og Tilskud i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Spørgsmål kan stilles til puljepostkassen på e-mail .

Sidst opdateret 28/03 2017
Navigation