Forside » Puljer » Aktuelle puljer » Støtte til forebyggelse af bandekriminalitet-helhedsorienteret familieindsats

Støtte til forebyggelse af bandekriminalitet-helhedsorienteret familieindsats

Formålet med puljen er at udvikle, afprøve og implementere en målrettet kommunal tværfaglig og tværsektoriel helhedsorienteret familieindsats, der skal forebygge rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet.

Som led i satspuljeaftalen for 2018 blev der nedsat en bande task force i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som i samarbejde med Socialstyrelsen skal støtte kommunerne i udviklingen af en tværfaglig og tværsektoriel helhedsorienteret indsats.

I fællesskab og med udgangspunkt i familiens samlede situation, skal bande task forcen og udvalgte kommuner kortlægge og adressere de udfordringer, der opstår i socialt udsatte familier.

Der skal bl.a. tages udgangspunkt i familiens tilknytning til arbejdsmarked, uddannelse, herunder folkeskolen, sproglige kompetencer, ydelser, sundhedsmæssige forhold samt andre forhold, der har betydning for familiens generelle trivsel og samlede tilknytning til samfundet.

Der udbydes en ansøgningspulje på 30 mio. kr., der kan søges af kommuner, der ønsker at indgå en partnerskabsaftale med bande task forcen. Det forventes, at 3-5 kommuner vil blive udvalgt til at indgå i initiativet i nærværende ansøgningsrunde.

Ansøgerkreds
Ansøgerkredsen er kommuner med udfordringer i forhold til bandekriminalitet i udsatte boligområder, hvor der erfaringsmæssigt er  et rekrutteringsgrundlag af børn og unge til bande og eller andre kriminelle miljøer

Hent puljevejledning

Hent ansøgningskema (Word) (nyt vindue)

Hent budgetskema

Ansøgningsfristen er mandag den 16. april 2018.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration afholder tre informationsmøder om puljen:

Tirsdag den 20. marts kl. 13.00 – 14.30 hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Strandgade 25C 3. th., 1401 København K

Onsdag den 21. marts kl. 13.00 – 14.30 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

Onsdag den 4. april kl. 13-14 hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Strandgade 25C 3. th., 1401 København K

Tilmelding skal ske til Bashar Vincents Al-Saoudi på mail [email protected]. Tilmeldingsfristen til alle møder er fredag den 16. marts. Husk at oplyse, hvilken dato, I ønsker at deltage.

Yderligere oplysninger
Faglige spørgsmål om puljen kan stilles til Ali Murat Türksal på e-mail [email protected] eller Anya Kejser på e-mail [email protected].   

Spørgsmål om administration af puljen behandles af Økonomi, Kontrol og Tilskud i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Spørgsmål kan sendes til e-mail [email protected]. Ansøgningsskema findes på ministeriets hjemmeside www.uim.dk.

 

Sidst opdateret 13/03 2018