Forside » Puljer » Aktuelle puljer » Efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl.

Efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl.

Som led i kvalitetssikringen af danskuddannelserne yder styrelsen tilskud til efteruddannelse af lærere, ledere og vejledere ved danskuddannelserne. Puljen er på 2,4 mio. kr. i 2017 og udmøntes med 1,2 mio. kr. i første ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 1. juni 2017.

Formålet med puljen er at styrke implementeringen af danskuddannelsesloven og dens målsætninger gennem styrkede medarbejderkompetencer i forhold til danskundervisningen og danskprøverne. I 2017 er hovedprioriteterne for efteruddannelsen styrkelsen af den virksomhedsrettede danskundervisning samt undervisning af flygtninge med meget kort eller ingen uddannelse.

Hvem kan søge

Der kan ydes tilskud til medarbejdere ved danskuddannelser.

Kredsen af ansøgere er kommuner og sprogcentre og øvrige udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. februar samt den 1. juni 2017 kl. 10.00.

På grund af den sene vedtagelse af finansloven er ansøgningsfristen rykket til den 1. juni 2017.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal i den forbindelse gøre opmærksom på lærerkonferencen den 4.-6. april i forbindelse med alfabetiseringstemaet.

Læs mere om lærerkonferencen den 4.-6. april.

Ansøgningskriterier fremgår af puljevejledningen. Der kan løbende ansøges om midler, men ansøgningerne bliver samlet behandlet efter ansøgningsfristernes udløb.

Der anvendes vejledende priser for efteruddannelseskurser. I særlige tilfælde kan højere takster finde anvendelse, hvis det skønnes rimeligt i forhold til behovet for specielt tilrettelagte kursusforløb. Taksterne er fastsat med baggrund i undervisernes honorar, lokaler, administration, minimumskrav til antal kursister og lektioner m.v.

Hent vejledende priser for efteruddannelse (pdf) (nyt vindue)

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)

Hent ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Læs mere om, hvordan du ansøger via SIRIs ansøgningsportal

Se Bekendtgørelse af lov om dansk uddannelse til voksne udlændinge m.fl. på retsinformation.dk (nyt vindue)

Se Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på retsinformation.dk (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om puljen kan rettes til Susanne Hvidtfeldt fra Dansk og Beskæftigelse i Styrelsen for International Rekruttering og Integration på .

Sidst opdateret 14/06 2017
Navigation