Aktuelle puljer

Her kan du finde en oversigt over alle aktuelle puljer på udlændinge- og integrationsområdet.

Kompensation for udgifter til hjemtransport ved ufrivilligt ophold i udlandet på grund af æresrelaterede konflikter

Puljen anvendes til at yde økonomisk kompensation til kommuner og Udenrigsministeriet, der står i en konkret situation, hvor der behov for at betale for hjemtransport af personer over 18 år, der har opholdt sig ufrivilligt i udlandet pga. en æresrelateret sag.

Læs mere

Kommuner kan få støtte til styrket indsats for at få flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse

Som led i satspuljeaftalen for 2019 udbyder Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) denne pulje, som har til formål at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet, for kvinder med indvandrerbaggrund. Der er afsat 69,9 mio. kr. til en ansøgningspulje målrettet landets kommuner

Læs mere

Sidst opdateret 04.06.2019