Aktuelle puljer

SIRI har etableret en elektronisk ansøgningsportal, som skal benyttes til ansøgninger om puljemidler. Fra 1. januar 2017 skal alle ansøgninger indsendes via ansøgningsportalen. Du skal logge på ansøgningsportalen ved hjælp af dit Nemid. Hvis du ansøger på vegne af en virksomhed eller en organisation, skal du anvende NemID medarbejdersignatur. I menuen til venstre finder du en vejledning til, hvordan du søger om midler via ansøgningsportalen.

Udvikling af kurser om forebyggelse af ekstremisme til sagsbehandlere i kommunerne

For at styrke sagsbehandlingen i sager med bekymringer vedrørende ekstremisme skal der udvikles kurser af de socialfaglige professionsbacheloruddannelsesmiljøer.

Læs mere

Kompensation for udgifter til hjemtransport ved ufrivilligt ophold i udlandet på grund af æresrelaterede konflikter

Puljen anvendes til at yde økonomisk kompensation til kommuner og Udenrigsministeriet, der står i en konkret situation, hvor der behov for at betale for hjemtransport af personer over 18 år, der har opholdt sig ufrivilligt i udlandet pga. en æresrelateret sag.

Læs mere

Efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl.

Som led i kvalitetssikringen af danskuddannelserne yder styrelsen tilskud til efteruddannelse af lærere, ledere og vejledere ved danskuddannelserne. Puljen er på 2,4 mio. kr. i 2018 og udmøntes med 1,2 mio. kr. i første ansøgningsrunde og 1,2 mio. kr. i anden ansøgningsrunde.

Læs mere

Styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Indsatsen har til formål at etablere en vejlederfunktion på udvalgte grundskoler, der skal kunne identificere, støtte og vejlede børn og unge udsat for æresrelaterede konflikter og/eller negativ social kontrol.

Læs mere

Pulje til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør

Puljen har til formål at give 35 kommuner støtte til at ansætte en integrations- og beskæftigelsesambassadør i en periode på 3½ år.

Læs mere

Styrket indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet

Formålet med puljen er at bringe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund tættere på arbejdsmarkedet via en mentorbaseret indsats, der tager afsæt i de centrale udfordringer, som hindrer kvinderne i at komme i ordinær beskæftigelse.

Læs mere

Støtte til styrkelse af medborgerskabet til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Kommunerne får nu mulighed for at søge om støtte til et øget samarbejde med civilsamfund i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Støtte til forebyggelse af bandekriminalitet-helhedsorienteret familieindsats

Formålet med puljen er at udvikle, afprøve og implementere en målrettet kommunal tværfaglig og tværsektoriel helhedsorienteret familieindsats, der skal forebygge rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet.

Læs mere

Etablering af overgangspladser i Jylland til unge voksne, der er flygtet fra familien på grund af alvorlige æresrelaterede konflikter

Der skal etableres minimum fem overgangspladser lokaliseret i Jylland. Til overgangspladserne skal tilknyttes pædagogisk støtte og botræning samt vejledning fra socialrådgiver

Læs mere

Støtte til forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung-kommunikation

Formålet med initiativet er at udvikle og udbrede kommunikative onlineprodukter, der skal forebygge og modvirke ekstremisme, radikalisering, hadpropaganda og hadforbrydelser. Ligeledes skal initiativet biddrage til øget respekt, inklusion og medborgerskab.

Læs mere

Sidst opdateret 26/04 2018