Aktuelle puljer

SIRI har etableret en elektronisk ansøgningsportal, der skal benyttes til ansøgninger om puljermidler. Fra 1. januar 2017 skal alle ansøgninger indsendes via ansøgningsportalen. Du skal logge på ansøgningsportalen ved hjælp af dit Nemid. Hvis du ansøger på vegne af en virksomhed eller en organisation, skal du anvende NemID medarbejdersignatur. I menuen til venstre finder du en vejledning til, hvordan du søger om midler via ansøgningsportalen.

Efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl.

Som led i kvalitetssikringen af danskuddannelserne yder styrelsen tilskud til efteruddannelse af lærere, ledere og vejledere ved danskuddannelserne. Puljen er på 2,4 mio. kr. i 2017 og udmøntes med 1,2 mio. kr. i første ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 1. februar 2017.

Læs mere

Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge

Regeringen indgik den 18. marts 2016 aftale med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”.

Læs mere

Støtte til rekruttering af mentorer fra arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer

Det er regeringens ambition, at hver anden flygtning skal i arbejde. Frivillige mentorer kan gøre en afgørende forskel for at være med til at sikre beskæftigelse for den enkelte flygtning. Under trepartsforhandlingerne blev det derfor foreslået, at arbejdsmarkedets organisationer kan bidrage til rekruttering af mentorer blandt deres medlemmer, som skal uddannes til at kunne fungere som integrationsmentorer for nyankomne flygtninge.

Læs mere

Støtte til netværk for pårørende til personer, der udviser tegn på ekstremisme

Netværk til forældre og pårørende til personer, der udviser bekymringstegn i forbindelse med ekstremisme skal udvides til flere kommuner. Dette skal ses som led i en forebyggende indsats.

Læs mere

Energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 2015-2017

Ejere af private udlejningsejendomme med 12 eller flere beboelseslejemål kan søge om tilskud til energirenovering og klimatilpasning.

Læs mere

Forsøg med modulsystemer i tomme bygninger

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet afsætter en pulje på 30 mio. kr. til forsøg med modulsystemer, der skal sikre moderne og fleksible lejeboliger i tomme bygninger.

Læs mere

Tilskud til skæve boliger

Der kan ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper – 'skæve boliger'. Der ydes op til 400.000 kr. i støtte pr. bolig bl.a. afhængig af boligens størrelse og indretning.

Læs mere

Pulje til landsbyfornyelse

Udmøntningen af puljen er endnu ikke fastlagt.

Læs mere

Sidst opdateret 22/12 2016