Vejledning om modultestning

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Testningen skal gennemføres ved brug af testmateriale, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Det obligatoriske testmateriale er udarbejdet til alle moduler, der ikke afsluttes med en centralt stillet prøve. Modultestene indeholder testning i mundtlige kompetencer (lytning og mundtlig kommunikation) og skriftlige kompetencer (læsning og skrivning). På de fleste moduler skal der gennemføres testning i alle fire delfærdigheder (fuld test), mens enkelte moduler alene indeholder testning i mundtlig kommunikation (uden envejslytning) eller testning i skriftlige kompetencer (læsning og skrivning), jf. oversigt side 17. Inden for hver af de sproglige deldiscipliner er der flere opgaver.


Hent publikationen

Sidst opdateret 23/08 2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2016
Forfatter
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Udgiver
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge