Forside » Publikationer » Slutevaluering af helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme

Slutevaluering af helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme

Evalueringen viser resultaterne af tre indsatser: Mentor-, forældrecoach- og ung-til-ung-dialogformidlerindsatsen.

Som led i satspuljen 2012 blev der afsat otte mio. kr. over fire år til udvikling af et initiativ til forebyggelse af ekstremisme. Initiativet bestod af tre indsatser:

  • En ung- til-ung dialogindsats målrettet unge i grundskolens ældste klasser, ungdomsuddannelser og i klubber.
  • En mentorindsats målrettet unge, som er sårbare over for radikalisering eller allerede befinder sig i et ekstremistisk miljø.
  • En forældrecoachindsats målrettet forældre til sådanne unge.

Indsatsen blev gennemført i samarbejde med fire kommuner, Odense, København, Høje-Taastrup og København. Evalueringen viser, at der i projektperioden er gennemført i alt 68 mentorforløb, 37 forældrecoachforløb og 135 ung-til-ung dialogforløb. 

Om indsatsernes effekt på borgerniveau nævner evaluator blandt andet:

  • At det er vanskeligt at vurdere effekten af mentorindsatsen, primært på grund af, at kommunerne ikke konsekvent nok har foretaget de registreringer af progressionen hos mentees, som var forudsat.
  • At forældrecoachindsatsen overordnet set har været velfungerende og haft en positiv betydning for forældrene.
  • At ung-til-ung dialogindsatsen giver mening og udbytte for alle elever, fordi temaerne er meget åbne og omhandler generelle spørgsmål omkring identitet, fordomme og tilhørsforhold.

Hent publikationen

Sidst opdateret 01/02 2017

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2016
Forfatter
Oxford Research
Udgiver
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering