Forside » Nyheder » Nyhedsbrev: Nyt fra By og Bolig » Nyt fra By og Bolig, nr. 1, 15. november 2016

Nyt fra By og Bolig, nr. 1, 15. november 2016

Header-billede

Inger-Stoejberg-lille-billede.jpg

Det skal være godt at bo overalt i Danmark. Også på det punkt skal vi sikre et Danmark i balance, for uanset hvor man lever, betyder det meget, at man kan slå sig ned et rart og trygt sted i en god bolig og et godt nabolag. Det er en opgave, som kommunerne, de almene boligorganisationer og mange aktive borgere arbejder rigtig meget med hver dag, og med det afsæt vil ministeriet fremover udgive et nyhedsbrev om boliger og bygnings- og områdefornyelse. Idéen er at dele gode idéer og erfaringer, fortælle om nye initiativer og samtidig give overblik over ny lovgivning og lignende. Samtidig kan nyhedsbrevet forhåbentlig bidrage til at styrke samarbejdet mellem ministeriet, kommunerne og de mange andre, som arbejder dedikeret med at sikre sunde boliger, levende bymiljøer og en god boligudvikling i hele Danmark. Nyhedsbrevet udkommer fremover fire gange om året, og kommentarer, spørgsmål, ris og ros er meget velkomne på

Med venlig hilsen
Inger Støjberg

Ghettoerne flytter sig

Antallet af ghettoer er siden 2013 blevet reduceret kraftigt. Ved seneste opgørelse i 2015 var der 25 ghettoer mod 40 i 2013. Den målrettede indsats, der gøres i mange kommuner og boligorganisationer, ser altså ud til at virke.

Læs mere

Et godt byliv starter med et godt samarbejde

Det betaler sig at arbejde sammen på tværs af offentlige myndigheder og private investorer, når bylivet skal gøres mere blomstrende. En kombination af de statslige puljer, langsigtet kommunalplanlægning og offentlig-private samarbejder kan øge chancen for, at den enkelte borger ender med et endnu rigere byliv efter byfornyelserne. Det handler om at få lagt nogle gode fælles planer for, hvad der skal sættes fokus på.

Læs mere

Nu kan kommuner og boligorganisationer søge statsstøtte til at etablere og drive inklusionsboliger

Der er nu blevet mulighed for at etablere en helt ny boligtype til psykisk og socialt sårbare personer. Til boligerne knyttes sociale støttefunktioner, der skal hjælpe de berørte personer til at opnå en selvstændig tilværelse i egen bolig med en stabil tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse.

Læs mere

Ny kortlægning af tomme offentlige bygninger

Der findes ikke ensartede data eller oversigter over de tomme offentlige bygninger i Danmark. Derfor har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fået foretaget en kortlægning, der viser et øjebliksbillede af blandt andet alder, bevaringsværdi og antallet af tomme offentlige bygninger. Kortlægningen giver mulighed for at sætte fokus på, hvordan der kan komme nyt liv i tomme offentlige bygninger, som enten staten, regionerne eller kommunerne ejer.

Læs mere

Kort nyt

Udsigt til lavere husleje med aftale om effektivisering i den almene boligsektor

Færre lejere bliver sat på gaden

Nye muligheder for at anvende digitale afstemninger ved afdelingsmøderne i almene boliger

26 mio. kr. til energirenovering og klimatilpasning i private udlejningsejendomme – ansøgningsfrist den 5. december 2016

Multihuse skal gøre mindre byer mere attraktive

Socialt arbejde gennem byfornyelse

Nyt om lovgivning mv.

Sidst opdateret 17/11 2016
Abonnér på nyhedsbrevet

Nyt fra By og Bolig udkommer hvert kvartal og formidler relevante analyser om by- og boligområdet.

(Required)