Forside » Nyheder » 2017 » 2017-08 » Påmindelse – Tilmelding til netværk om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Påmindelse – Tilmelding til netværk om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

SIRI inviterer til nyt netværk om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. De første møder holdes den 5. september i Albertslund og den 21. september i Fredericia.

Program for første møde

08.45-09.00

Ankomst og morgenmad

09.00-09.15

Velkomst, gennemgang af dagens program samt nyt fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration

09.15-10.00

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol – teorier og begreber v. Styrelsen for International Rekruttering og Integration

10.00-11.30

Gennemgang af relevant lovgivning ift. arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol v. jurist Susanne Lihme

11.30-12.00

Frokost og networking

12.00-13.00

Fortsat gennemgang af relevant lovgivning ift. arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol v. jurist Susanne Lihme

13.00-14.00

Politiets rolle, herunder samarbejde med kommunerne i æresrelaterede sager v. ressourceperson fra politiet

14.00-14.45

Erfaringsudveksling mellem deltagerne v. Styrelsen for International Rekruttering og Integration

14.45-15.00

Evaluering og information om kommende møder i netværket v. Styrelsen for International Rekruttering og Integration

De kommende møder i netværket vil blandt andet have fokus på:

  • Viden om målgruppen
  • Den kommunale opgave
  • Handlemuligheder
  • Sikkerhedsforanstaltninger
  • Organisering af indsatsen
  • Inspiration og viden om best practice fra kommunerne

Der afholdes to årlige netværksmøder i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Som udgangspunkt afgrænset således, at Bornholm og Sjælland deltager i Øst, og Fyn og Jylland deltager i Vest.

Netværket henvender sig bredt til kommunale myndighedsmedarbejdere, som møder æresrelaterede problemstillinger og negativ social kontrol. Det gælder både medarbejdere fra det beskæftigelsesfaglige felt, integrationsområdet, socialforvaltningen, børne- og ungeområdet, handicapområdet samt borgerservice. Der opfordres til, at hver kommune udpeger én ressourceperson til at deltage i netværket.

Tilmelding til netværket

Østdanmark: Den 5. september 2017 i Albertslund Kommune. 

Tilmeldingsfrist den 22. august 2017

Tilmeld dig netværksmødet for Østdanmark

Vestdanmark: Den 21. september 2017 i Fredericia Kommune.

Tilmeldingsfrist den 7. september 2017

Tilmeld dig netværksmødet for Vestdanmark

Mødeadresse og andre praktiske oplysninger vil blive sendt til tilmeldte deltagere ca. to uger inden mødet.

Yderligere oplysninger

For flere oplysninger om netværksmøderne, kontakt specialkonsulent i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Bente Kirstine Tran på mail: [email protected] eller telefon: 72 14 28 34.

Sidst opdateret 15/08 2017
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden