Forside » Nyheder » 2017 » 2017-07 » Nye initiativer skal skabe øget tryghed i byerne

Nye initiativer skal skabe øget tryghed i byerne

Som led i regeringens indsats på området tager Udlændingestyrelsen nu en række konkrete initiativer for at imødegå problemer skabt af tilrejsende EU-borgere.

Udlændingestyrelsen iværksætter tre initiativer, som skal bidrage til at dæmme op for problemer med udenlandske tilrejsende, der slår lejr på offentlige steder og skaber utryghed.

For det første: Viden om straks-udvisninger af denne type af tilrejsende udlændinge i København skal udbredes til politikredse i resten af landet.

Udlændingestyrelsen vil sammen med Københavns Politi holde oplæg for relevante politikredse om de to myndigheders særligt effektive samarbejde, som betyder, at denne type tilrejsende udlændinge typisk bliver udvist administrativt på én dag. I andre byer, hvor man også oplever problemer med tilrejsende udlændinge, vil udvisninger således kunne ske hurtigere.

For det andet: Udlændingestyrelsen udvider sin åbningstid med fire timer dagligt for politiets forelæggelser om udvisning. Det betyder, at flere udlændinge vil kunne udvises hurtigere.

Politiet har hidtil kunnet henvende sig fra kl. 9-16 alle årets dage for at forlægge konkrete udlændingesager med henblik på, at styrelsen udviser udlændingene administrativt. Politiet bruger også åbningstiden til at få vejledning om, hvorvidt der i en sag er grundlag for at forelægge den for styrelsen. I en forsøgsperiode udvides åbningstiden til kl. 20. Den udvidede åbningstid forventes at være på plads den 15. juli, og forsøgsperioden varer til den 1. september 2017.

For det tredje: Udlændingestyrelsen stiller sig til rådighed for frivillige sociale organisationer, som kan få oplysninger om, hvorvidt en EU-borger har ulovligt ophold. Det er organisationer, som Københavns Kommune samarbejder med om det såkaldte Transitprogram, der yder social støtte til bl.a. hjemrejsen for hjemløse EU-borgere. Men EU-borgere med ulovligt ophold er ikke en del af målgruppen, og med Udlændingestyrelsens bistand kan sådanne udlændinge hurtigere identificeres. Initiativet imødekommer et ønske fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Yderligere oplysninger

Nils Bak, presseansvarlig i Udlændingestyrelsen, tlf. 41 30 66 80

Sidst opdateret 02/08 2017
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden