Forside » Nyheder » 2017 » 2017-07 » Tilbudsindhentning: Foranalyse vedrørende modultest

Tilbudsindhentning: Foranalyse vedrørende modultest

Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest (danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.)

Styrelsen for International Rekruttering og Integration ønsker at digitalisere de modultest, som en udbyder af danskuddannelse til voksne udlændinge foretager med henblik på at vurdere, om en kursists aktuelle dansksproglige niveau kan berettige oprykning fra ét modul til næste modul på én af de tre danskuddannelser (Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 eller Danskuddannelse 3).

Før iværksættelsen af digitaliseringen ønsker SIRI, at der gennemføres en foranalyse med henblik på at få udarbejdet en rapport, som kan danne grundlag for en beslutning om, hvordan en digitalisering af modultest kan gennemføres, herunder danne grundlag for de konkrete valg i forhold til systemets udvikling om implementering. Foranalysen skal endvidere konkret afklare de økonomiske, administrative og it-tekniske aspekter ved driften af de mulige løsninger.

Hent beskrivelse af opgaven med foranalysen inkl. kontaktinformationer (pdf) (nyt vindue)

Praktiske oplysninger

Frist for indsendelse af tilbud er senest fredag den 1. september 2017 kl. 12.00.

Projektperioden forventes at løbe fra september 2017 – januar 2018.

Beløbsrammen er i alt 300.000 kr. ekskl. moms.

Sidst opdateret 06/07 2017
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden