Forside » Nyheder » 2017 » 2017-05 » Invitation til nyt netværk

Invitation til nyt netværk

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) inviterer til nyt netværk om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Erfaringer har vist, at der blandt kommunerne er en stigende efterspørgsel på viden om æresrelaterede problemstillinger. Derfor har Styrelsen for International Rekruttering og Integration oprettet to netværk for kommunale fagpersoner – ét i Vestdanmark og ét i Østdanmark, om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Netværket vil blandt andet have fokus på:

  • Viden om målgruppen
  • Den kommunale opgave
  • Handlemuligheder
  • Lovgivning
  • Tværfagligt samarbejde om området
  • Sikkerhedsforanstaltninger
  • Inspiration og viden om best practice fra kommunerne

Der afholdes to årlige heldagsmøder i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Som udgangspunkt afgrænset således, at Bornholm og Sjælland deltager i Øst, og Fyn og Jylland deltager i Vest.

Deltagerkreds

Netværket henvender sig bredt til kommunale myndighedsmedarbejdere. Det gælder både medarbejdere fra det beskæftigelsesfaglige felt, integrationsområdet, socialforvaltningen, børne- og ungeområdet, handicapområdet samt borgerservice.

Der opfordres til, at der udpeges én ressourceperson for området i hver kommune. Der kan kun sendes én repræsentant til hvert møde.

Tilmelding til netværket

Østdanmark: Den 5. september 2017 i Albertslund Kommune. 
Tilmeldingsfrist den 22. august 2017

Tilmeld dig netværksmødet for Østdanmark.

Vestdanmark: Den 21. september 2017 i Fredericia Kommune.
Tilmeldingsfrist den 7. september 2017

Tilmeld dig netværksmødet for Vestdanmark.

Mødeadresse og andre praktiske oplysninger vil blive sendt til deltagerne ca. to uger inden mødet.

Program for første møde

08.45 - 09.00  Ankomst og morgenmad
09.00 - 09.15                       Velkomst, gennemgang af dagens program samt nyt fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration
09.15 - 10.00 Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol – teorier og begreber v. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
10.00 - 11.30 Gennemgang af relevant lovgivning ift. arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol v. jurist Susanne Lihme
11.30 - 12.00 Frokost og networking
12.00 - 13.00 Fortsat gennemgang af relevant lovgivning ift. arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol v. jurist Susanne Lihme
13.00 - 14.00 Politiets rolle, herunder samarbejde med kommunerne i æresrelaterede sager v ressourceperson fra politiet
14.00 - 14.45

Erfaringsudveksling mellem deltagerne v. Styrelsen for International Rekruttering og Integration

14.45 - 15.00

Evaluering og information om kommende møder i netværket v. Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Yderligere oplysninger

For flere oplysninger om netværksmøderne, kontakt specialkonsulent i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Bente Tran på mail: [email protected] eller telefon: 72 14 28 34. 

Sidst opdateret 02/06 2017
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden