Forside » Nyheder » 2017 » 2017-04 » Udbud: Undersøgelse af unges oplevelse af negativ social kontrol og frihed

Udbud: Undersøgelse af unges oplevelse af negativ social kontrol og frihed

Som led i handlingsplanen ”Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol” skal der iværksættes en undersøgelse af unges oplevelse af negativ social kontrol og frihed.

Formålet med undersøgelsen er at få afdækket omfanget og karakteren af negativ social kontrol blandt unge i Danmark, herunder hvor mange der er underlagt æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, hvem der udsættes for den, hvad den omfatter, hvilke konflikttyper der er mest udbredt, og hvem der er udøvere. Undersøgelsen skal være af både kvantitativ og kvalitativ karakter, og der er følgende leverancer forbundet med opgaven:

  • Udvikling af et metodisk design for indsamling og produktion af data for både den kvantitative og kvalitative del af undersøgelsen.
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af den kvantitative undersøgelse blandt ca. 4000 respondenter af unge.
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af den kvalitative undersøgelse blandt ca. 20 unge og ca. 20 forældre.
  • Udvikling af et metodisk design for databearbejdning og analyse.
  • Aflevering af slutprodukt i form af en rapport og en pixiversion.
  • Afholdelse af formidlingsaktiviteter/-oplæg om undersøgelsens resultater.

Projektperioden strækker sig fra juni 2017 til december 2018.

Frist for indgivelse af tilbud er 19. maj 2017 kl. 12.00.

Læs mere om udbuddet her

Sidst opdateret 10/04 2017
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden