Forside » Nyheder » 2017 » 2017-04 » Pulje til udvikling af forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder

Pulje til udvikling af forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder

Formålet med initiativet er at forebygge en tilstrømning af kriminelle personer til ekstremistiske miljøer, særligt med fokus på personer i randgruppen af bander og kriminelle miljøer.

Initiativet har samtidig fokus på at forebygge, at yngre søskende til radikaliserede personer tiltrækkes af ekstremistiske holdninger, retorik og adfærd.

Initiativet er målrettet kommuner med særligt udsatte boligområder.

Sigtet er, at kommunerne indgår i et systematisk og struktureret samarbejde med det boligsociale område samt andre lokale aktører, såsom lokalpoliti, civilsamfund mv., hvor de i fællesskab danner et overblik over målgrupper i deres boligområder

Sigtet er også, at kommunerne understøttes i at udvikle indsatser målrettet både kriminelle personer i risiko for radikalisering og yngre søskende til radikaliserede personer.

De udvalgte kommuner får professionel støtte til at udvikle, kvalitetsteste og implementere et identifikationsværktøj, samarbejdsmodel og helhedsorienteret indsatsmodel i samarbejde med Rambøll, som sammen med Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme er leverandør af samskabelsesprocessen. 

Der afsættes i denne pulje 1 mio. kr., der kan søges af kommuner med socialt belastede boligområder.

Læs mere om puljen

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Det nyetablerede Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme leverer ekspertbistand til aktører i forebyggelsesindsatsen, blandt andet kommuner, i hele landet.

Centeret er en del af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Læs mere på stopekstremisme.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 02/05 2017
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden