Forside » Nyheder » 2017 » 2017-03 » Udbud: Netværk af meningsdannere og opgør med berøringsangst

Udbud: Netværk af meningsdannere og opgør med berøringsangst

Som led i handlingsplanen ”Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol” fra oktober 2016 skal der etableres en målrettet informations- og holdningsbearbejdende indsats til ledelse og frontpersonale i kommunerne.

Formålet med indsatsen er et opgør med den berøringsangst, der kan stå i vejen, for at kommunerne yder den lovpligtige sociale indsats til familier med etnisk minoritetsbaggrund - herunder familier (og miljøer) præget af et stærkt æreskodeks og negativ social kontrol.

På denne baggrund skal der iværksættes en informations- og holdningsbearbejdende indsats med tre hovedleverancer:

  1. Afholdelse af en større todages-konference for fagpersonale og den forvaltningsmæssige såvel som den politiske ledelse i kommunerne.
  2. Afvikling af en informations- og holdningsbearbejdende kampagne.
  3. Oprettelse og drift af et netværk af meningsdannere.

Projektperioden strækker sig fra maj 2017 til udgangen af december 2018.

Frist for indgivelse af tilbud er 1. maj 2017 kl. 12.00.

Læs mere om udbuddet her

Sidst opdateret 31/03 2017
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden