Forside » Nyheder » 2016 » 2016-11 » Regeringen forlænger den midlertidige grænsekontrol

Regeringen forlænger den midlertidige grænsekontrol

Danmark opretholder den midlertidige grænsekontrol frem til den 12. februar 2017.

Danmark har sammen med Sverige, Tyskland, Østrig og Norge i oktober opfordret Europa-Kommissionen til at henstille, at den midlertidige grænsekontrol opretholdes i yderligere en periode.

Europa-Kommissionen og EU’s ministerråd har nu imødekommet dette ønske.

Den danske regering har på den baggrund i dag oplyst Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og de øvrige medlemsstater om, at Danmarks grænsekontrol opretholdes indtil den 12. februar 2017.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har mulighed for at opretholde grænsekontrollen. Det er noget, som regeringen har arbejdet målrettet for. Så længe der ikke er styr på Europas ydre grænser, skal vi selv kunne kontrollere, hvem der krydser den danske grænse. Jeg ser stadig en alvorlig risiko for, at flygtninge og migranter uden korrekte id-papirer strander her i landet, hvis de ikke kan rejse videre til Sverige. Derfor er det fortsat nødvendigt med grænsekontrol.”

Fakta

Danmark har siden den 4. januar 2016 gennemført midlertidig grænsekontrol med fokus på grænsen mod Tyskland. Kontrollen er senest blevet forlænget indtil den 12. november 2016.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg sendte den 20. oktober 2016 sammen med sine kolleger fra Sverige, Tyskland, Østrig og Norge et brev til Europa-Kommissionen med en opfordring om at anmode EU’s ministerråd om at træffe beslutning om, at grænsekontrollen opretholdes i yderligere en periode. Europa-Kommissionen præsenterede den 25. oktober 2016 et sådan forslag om at opretholde grænsekontrollen i yderligere tre måneder.

EU’s ministerråd har den 11. november 2016 i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 29 (tidligere artikel 26) vedtaget en henstilling rettet til Danmark, Sverige, Tyskland, Østrig og Norge om at opretholde den midlertidige grænsekontrol i 3 måneder fra henstillingens vedtagelse. For så vidt angår Danmark har Rådet henstillet, at grænsekontrollen gennemføres ved den dansk-tyske grænse.

Sidst opdateret 11/11 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden