Forside » Nyheder » 2016 » 2016-11 » Ny vejledning om støtte til bygningsfornyelse

Ny vejledning om støtte til bygningsfornyelse

To nye pjecer giver overblik over reglerne for støtte til fornyelse af ejer-, andels- og lejeboliger.

Nu er der hjælp at hente til dem, der gerne vil forny deres bygning.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udgiver to nye pjecer, der vejleder ejere om den støtte, man kan få til bygningsfornyelse. Pjecerne er lavet til fornyelse af de fleste typer boliger, både ejerboliger, andelsboliger og udlejningsejendomme, og håbet er, at pjecerne kan inspirere ejere til at holde deres ejendomme up to date.

De nye vejledninger er lavet, efter at byfornyelsesloven er blevet ændret. Ofte er det kommunerne, der tager ud og taler med bygningers ejere om, hvilke tekniske muligheder der er, og hvilke muligheder der er for at få støtte. Nu får de tekniske forvaltninger bedre mulighed for at vejlede om støttemuligheder og ansøgningsprocedure.

Pjecerne giver et overblik over regler og processer for bygningsfornyelse. Man kan læse om de generelle betingelser for støtte, om hvordan støtten skal beregnes, og om hvordan projekterne kan finansieres. I pjecen om udlejningsejendomme er det også beskrevet, hvilke regler udlejeren skal være sig bevidst om, fx regler om genhusning.

Med pjecerne håber ministeriet at inspirere ejere og kommuner til at gøre brug af de støttemuligheder, der er i byfornyelsesloven, så boligmassen i Danmark forbliver tidssvarende.

Hent pjecen Byfornyelsesstøtte til andelsboliger og ejerboliger

Hent pjecen Byfornyelsesstøtte til udlejningsejendomme

Sidst opdateret 07/11 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden