Forside » Nyheder » 2016 » 2016-11 » Ny fortolkning af reglerne om integrationsydelse til danske statsborgere

Ny fortolkning af reglerne om integrationsydelse til danske statsborgere

Fortolkning af reglerne om integrationsydelse til danske statsborgere, der er vendt hjem fra et andet EU- eller EØS-land.

Der har været rejst tvivl om fortolkningen af retten til kontanthjælp eller integrationsydelse til danske statsborgere, der er vendt tilbage til Danmark efter at have haft ophold i et andet EU- eller EØS-land uden efter hjemkomsten at være økonomisk aktive som arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende. Det drejer sig om sager, der er afgjort efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik, og vedrører personer, der ikke opfylder det såkaldte opholdskrav, der betyder at man skal have opholdt sig mindst 7 ud af de seneste 8 år i Danmark for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

I et svar, som udlændinge-, integrations- og boligministeren den 21. oktober har afgivet til Folketinget, er det præciseret, at det vil bero på en konkret vurdering af tilknytningen til Danmark, om en dansk statsborger i denne situation skal modtage integrationsydelse eller er berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp.

Ankestyrelsen vil i anledning af denne præcisering genoptage nogle sager om integrationsydelse.

Se nyhed hos Ankestyrelsen (nyt vindue)

Med den præciserede fortolkning lægges der op til, at kommunerne konkret i de enkelte sager vil skulle tage stilling til den danske statsborgers tilknytning til Danmark for at afgøre, om personen har ret til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet agter medio november 2016 at udsende en vejledende orientering til kommunerne m.fl. til brug for behandlingen af de sager, som er omfattet af den fortolkning, der er beskrevet ovenfor.

Sidst opdateret 01/11 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden