Forside » Nyheder » 2016 » 2016-10 » Opdateret: BOLIG 2.000: åbent call for nytænkende boligprojekter

Opdateret: BOLIG 2.000: åbent call for nytænkende boligprojekter

Boligministeriet og SBi inviterer interesserede udviklingsteams med i et erfaringsnetværk om små billige boliger. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) kan kontaktes på [email protected] (fejl i e-mail rettet).

Teams og projekter inviteres med i et erfaringsnetværk faciliteret af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).

Formål

UIBM ønsker at styrke viden og samarbejde om udviklingen af små billige boliger.

I samarbejde med SBi etablerer UIBM netværket BOLIG 2.000, der skal være en national platform for innovative og modige boligprojekter, der arbejder med at udvikle små billige boliger til folk, der kun har råd til at betale en husleje på ca. 2.000 kr. om måneden.

Netværket vil arbejde konstruktivt inden for gældende regler og lovgivning.

Baggrund for call

Byfornyelsen skal sætte gang i udvikling og omdannelse af dårlige byområder for at gøre dem attraktive at bo og investere i. Det skal bl.a. ske ved at forbedre den dårligste del af boligmassen og sikre tidssvarende boliger af en god standard. BOLIG 2.000 er en forlængelse af dette arbejde og et forsøg på at skabe alliancer om små, billige boligprojekter på tværs af aktører i branchen, som ønsker at bidrage til en åben og fordomsfri erfaringsudvikling.

Det er vigtigt, at erfaringsudviklingen bygger på praktiske projekter, og at boligaktørerne dokumenterer både kvalitet, proces og økonomi for deres udviklingsprojekt. Det er også vigtigt, at deltagerne er i stand til at udnytte deres nye viden og erfaring i kommende boligprojekter.

Netværket tilbyder

BOLIG 2.000 vil regelmæssigt indkalde til workshops hos deltagerne rundt om i landet, hvor boligaktørerne kan drøfte projekterne med eksperter og udveksle erfaring. Alle typer af boligprojekter kan indgå, og der vil blive arbejdet med alle dele af fornyelses- og byggeprocessen fra idégrundlag til udførelse, anvendelse og drift.

I netværket kan der også arbejdes med fælles vejledninger om fx håndtering af teknisk byggesagsbehandling, husleje- og totaløkonomiberegninger, social støtte til beboere og samarbejde med naboer og frivillige hjælpere. I BOLIG 2.000 kan også samarbejdes om ansøgninger til fonde, om støtte til fx særlige udviklingsopgaver, dokumentation af erfaringer og forretningsudvikling.

Samlet skal BOLIG 2.000 bidrage til igangsættelse af en langsigtet udviklingsproces af små og billige boliger, som kan være selvkørende, når ministeriets støtte til netværket ophører.

Vurderingskriterier

Med dette call beder UIBM interesserede udviklingsteams inden for udvikling af små billige boligprojekter om at melde sig. Ved vurderingen af de interessetilkendegivelser, der kommer, lægges der vægt på følgende:

  • Kompetence og samarbejde
    Der skal derfor redegøres for parterne i udviklingsteamet, og hvordan de planlægger samarbejdet og udviklingen. Der skal også redegøres for ejerskab til projektet, og hvem der er projektleder og kontaktperson med kontaktoplysninger.

  • Indhold, proces og lokalitet
    Der skal derfor redegøres for, om projektet er et nybyggeri, omdannelse eller metodeudvikling samt den forventede værdiskabelse. Det kan både være tale om produktion af prototyper, processer eller boligservices.

  • Innovationstilgang og fremtidige anvendelsesmuligheder
    Der skal derfor redegøres for anvendelsen af ny viden og teknik, boligsociale aktiviteter, og hvordan projektets succeskriterier indenfor kvalitet, procesforløb og økonomi opnås. Der skal også redegøres for, hvordan den videre implementering af de opnåede resultater kan foregå og forankres hos andre boligaktører og i andre små billige boligprojekter.

Kontakt

Interessetilkendegivelsen sendes til seniorforsker Niels Haldor Bertelsen, SBi på [email protected] senest den 7. december 2016. Herefter vil UIBM og SBi sammensætte et netværk ud fra bl.a. motivation og geografisk spredning, og SBi vil tage kontakt til de enkelte udviklingsteams for nærmere beskrivelse og aftaler.

Praktiske spørgsmål bedes ligeledes rettet til SBi.

Sidst opdateret 24/11 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden