Forside » Nyheder » 2016 » 2016-09 » Stadig 26 mio. kr. til støtte til energirenovering af private udlejningsejendomme i 2016

Stadig 26 mio. kr. til støtte til energirenovering af private udlejningsejendomme i 2016

Man kan stadig nå at søge tilskud til at støtte energirenoveringer og klimatilpasning af private udlejningsejendomme i 2016.

Der resterer 26. mio. kr. af regeringens pulje til dette formål, og man kan ansøge indtil 5. december 2016.

Puljen er en del af rammeaftalen om BoligJobordningen 2015-2017, som blev indgået mellem Regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative i 2015.

Om puljen

Puljen kan søges til energirenovering og klimatilpasning af private udlejningsejendomme med mindst 12 beboelseslejemål.

Tilskuddet udgør 20 pct. af udgifterne til arbejderne, dog maksimalt 30.000 pr. bolig og 1,5 mio. kr. pr. ejendom. Investeringen pr. bolig skal være mindst 20.000 kr. Herudover kan puljen støtte rådgivning til lejerne om bygningstekniske, juridiske, organisatoriske og økonomiske forhold.

Udlejeren kan reservere et tilskud så snart han har en positiv tilkendegivelse fra et flertal af beboerne om, at de er interesserede i, at der arbejdes videre med et energi- eller klimatilpasningsprojekt for ejendommen. Herefter er der et halvt år til at udarbejde et projekt. De arbejder, som ender med at indgå i det endelige projekt, skal både udlejeren og et flertal af lejerne være enige om.

Læs mere om puljen, hvad der kan ydes tilskud til og find de relevante ansøgningsskemaer her

Sidst opdateret 03/10 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden