Forside » Nyheder » 2016 » 2016-09 » Byfornyelse skaber økonomisk vækst

Byfornyelse skaber økonomisk vækst

Når stat og kommuner investerer i byfornyelse, får det private bygningsejere til at investere 3,5 gange så meget. Derfor kan byfornyelse være en god forretning især i de mindre byer. Det er budskabet fra udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg på årets store byfornyelseskonference i Randers.

Byfornyelse kan være en kickstart for de mindre lokalsamfund. Når staten og kommunerne bruger en krone, følger byens borgere typisk op ved at bruge 3,5 gange så mange penge på de bygninger, de ejer. Det gør byen mere attraktiv som handelsby og for tilflyttere. Og på den måde kan stagnerende byer komme ind i en positiv spiral.

Erfaringen viser, at mange af de private investeringer skyldes offentlige forbedringer af veje og grønne områder eller støtte til sociale indsatser i udsatte områder. Private bygningsejere giver over for Boligministeriet udtryk for, at 15 % af deres investeringer ikke var sket uden den slags tiltag.

Samarbejde med lokale investorer

Kolind i Syddjurs er et godt eksempel. I 2010 fik kommunen 9 mio. kr. til områdefornyelse i byen, fordi den havde mange faldefærdige huse og sociale problemer. Nogle af midlerne blev brugt på at købe bygninger, sætte dem i stand eller rive dem ned. Og de gamle ejere fik nu råd til at sætte deres nye huse i stand.

Byfornyelsen vækkede også interessen hos en gruppe lokale investorer for at bidrage til et nyt aktivitets- og kulturhus, så borgerne og de lokale foreninger fik et nyt samlingssted.

Byer skal inspirere byer

I nogle områder kommer udviklingen ikke af sig selv, og derfor er det vigtigt, at byer inspirerer hinanden med gode eksempler på byfornyelse. Det mener boligminister Inger Støjberg. Derfor inviterer hun onsdag d. 28. september til konference i Randers om, hvordan kommuner gennem byfornyelse kan fremme vækst og udvikling i landets mindre byer.

De mindre byer i landet har størst brug for byfornyelse, og det viser sig faktisk, at det også er der, byfornyelsen giver de fleste private følgeinvesteringer. Derfor vil vi nu tildele de mindre byer en større del af midlerne. Og med konferencen i Randers håber jeg, at vi kan blive endnu klogere på, hvordan vi kan bruge de midler, så de giver mest mulig udvikling og en bedre balance imellem land og by i Danmark,” siger Inger Støjberg.

Fakta

Konference om vækst og udvikling gennem byfornyelse finder sted den 28. september 2016 kl. 10.00 – 14.15 i det gamle elværk i Randers by – Værket – på Sven Dalgaards Plads 1.

Hent program for konferencen (pdf) (nyt vindue)

Byfornyelsen skal sætte gang i udvikling og omdannelse af de dårligste byområder for at gøre dem attraktive at bo og investere i. Byfornyelsen skal også forbedre boligstandarden i den dårligste del af boligmassen og dermed sikre tidssvarende boliger af en god standard.

I marts besluttede Folketinget at give flere penge til landets mindre byer og færre penge til de største byer.

I 2016 er der afsat 218 mio. kr. til byfornyelse. Midlerne fordeles med 80 mio. kr. til områdefornyelse, og de resterende midler fordeler sig til bygningsfornyelse, nedrivning af slidte bygninger og forbedring af områder til rekreative formål.

Yderligere info

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, [email protected]

Sidst opdateret 03/10 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden