Forside » Nyheder » 2016 » 2016-07 » Udsættelsestruede lejere får nu en hjælpende hånd

Udsættelsestruede lejere får nu en hjælpende hånd

En del af de lejere, som hvert år ufrivilligt mister deres bolig på grund af manglende betaling af husleje, kunne blive boende, hvis de fik hjælp til at styre deres privatøkonomi. Derfor udmønter Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet nu en pulje, som giver almene boligorganisationer mulighed for at ansætte en rådgiver til dette formål.

Selv om antallet af udsættelser i almene boliger har været faldende i de seneste år, er der desværre fortsat for mange familier, som mister deres bolig, fordi de ikke har kunnet betale husleje. Derfor udmønter Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet nu en pulje, som gør det muligt for almene boligorganisationer at ansætte en rådgiver, som kan yde støtte til udsættelsestruede lejere gennem en opsøgende indsats. Det kan rådgiveren gøre, fordi vedkommende trækker på en faglig baggrund med pædagogiske og økonomiske kompetencer. Som led i rådgivningen etableres et tæt samarbejde med kommunen, så chancerne for at hjælpe i tide, kan være til stede.

Der er tidligere af satspuljemidler ydet støtte til en række tilsvarende projekter, og erfaringerne har vist, at den personlige og opsøgende indsats er en effektiv tilgang, når man skal hjælpe udsættelsestruede lejere til at kunne fastholde deres hjem. For den enkelte lejer er en udsættelse af boligen en voldsom begivenhed, og set ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt kan der være mange penge at spare ved at hindre en udsættelse af boligen. 

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

Alle taber, når en familie må gå fra hus og hjem: Familien, der får revet dens rødder over. Kommunen, der risikerer at skulle håndtere nye praktiske og sociale problemer, når familiens netværk bliver revet itu. Derfor forebygger vi nu i stedet for at skulle bruge langt større ressourcer på at helbrede senere hen.

Der er i 2016 blevet afsat en pulje på 4,6 mio. kr. til igangsættelse af flere lignende projekter. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har nu udmøntet puljen, som er blevet fordelt mellem 3 boligorganisationer - ’AB Haderslev’ i Haderslev Kommune, ’Fællesbo’ i Herning Kommune og ’Boligforeningen Århus Omegn’ i Aarhus Kommune, som dermed alle modtager en økonomisk håndsrækning til at kunne ansætte en rådgiver.

I ’HAB Haderslev’ får beboere fordelt på 3700 lejemål gavn af, at der bliver ansat en rådgiver som del af en boligsocial helhedsplan. For at styrke indsatsen, vil man i projektet søge at mobilisere et antal frivillige rådgivere.   

I ’Fællesbo’ får beboere fordelt på 2100 lejemål mulighed for at udvide en igangværende indsats bl.a. ved at styrke det opsøgende element i indsatsen og med henblik på at opnå et tættere samarbejde med kommunen

Og i ’Boligforeningen Århus Omegn’ får beboere fordelt på 10.000 lejemål hjælp til at fastholde boligen gennem en økonomisk rådgiver, som særligt har fokus på at forbedre samarbejdet mellem boligorganisationerne, forskellige boligsociale tiltag og kommunen. Som noget nyt inddrages et tæt samarbejde med fogedretten. 

Sidst opdateret 07/07 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden