Forside » Nyheder » 2016 » 2016-07 » Større effektivitet skal give lavere husleje i almene boliger

Større effektivitet skal give lavere husleje i almene boliger

Boligorganisationerne i Danmark skal drives bedre, så beboerne kan få en lavere husleje. Frem mod 2020 skal udgifterne reduceres med 1,5 mia. kr. gennem en mere effektiv drift.

Der er lavere husleje i vente for landets almene beboere. Regeringen er blevet enig med BL - Danmarks Almene Boliger og Kommunernes Landsforening (KL) om at effektivisere den almene boligsektor for 1,5 mia. kr. frem mod 2020.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

”Når boligforeningerne effektiviserer driften, kommer det lejerne til gode, fordi der så er plads til at sætte huslejen ned. Nu håber jeg, der går sport i den ude i boligforeningerne og i afdelingerne, så de lærer af hinanden, arbejder sammen og konkurrerer i al venskabelighed – alt sammen for at effektivisere driften så meget som mulig.”

Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg siger:

 ”Kommunerne har en interesse i lave huslejer i de almene boliger, og vi går gerne ind i en forenklet styringsdialog med de almene boligorganisationer om blandt andet effektiviseringsmuligheder og behovet for billige boliger”.

Palle Adamsen, formand for BL – Danmarks Almene Boliger siger:

”Vi har haft fokus på at effektivisere i mange år ved at fusionere og udvikle nye værktøjer. Derfor er det fint, at regeringen signalerer de samme ambitioner for den almene sektor i Danmark”.

Han understreger, at BL og de almene boligorganisationer er parate til at gå konstruktivt ind i arbejdet sammen med ministerier og kommuner:

”Vi håber, at vi kan regne med, at det politiske niveau vil bidrage til processen med at forenkle reglerne og samtidig respektere det beboerdemokrati, som er en hjørnesten i de almene boliger i Danmark.”

Foreninger får frihed

De 1,5 milliarder kroner er et samlet mål for hele den almene boligsektor. De enkelte boligorganisationer og afdelinger har fortsat deres frihed til selv at beslutte, hvordan effektiviseringsgevinsterne bedst kan hentes hjem.

Målet tvinger ikke den enkelte boligorganisation til at nå et bestemt delmål. Der er nemlig stor forskel på potentialet i de enkelte afdelinger. Afdelingerne har stadig kompetencen til at lægge deres egne budgetter, men regeringen og kommunerne vil hjælpe sektoren til at lave de mest fordelagtige besparelser og de mest lovende investeringer.

Parterne i aftalen forpligter sig på den måde til at bane vejen for boligorganisationerne:

  • Regeringen vil sikre at de regler, som almene boligorganisationer er underlagt, understøtter gode rammer for en effektiv drift, herunder rammer for god økonomistyring og egenkontrol. Regeringen vil derfor etablere bedre redskaber i form af benchmarking, forenkling af nøgletal og udmelding af tilsynstemaer til brug for styringsdialogen.
  • BL vil hjælpe boligorganisationerne med at etablere en tæt og systematisk styring af økonomien. Man vil også hjælpe dem med at samarbejde om driften og bruge flere digitale løsninger.
  • KL vil understøtte, at kommunerne styrker deres fokus på produktivitet og effektivitet i den årlige styringsdialog med hver boligorganisation.

Fakta

I forlængelse af boligaftalen 2014 blev der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at etablere et rimeligt og ambitiøst nationalt måltal for effektiviseringer i den almene sektor, der kan danne grundlag for en lavere husleje for beboerne.

Måltallet er et ”makromåltal”, der gælder for hele sektoren, og ikke et måltal for hver enkelt boligorganisation- eller boligafdeling. Der er i fastsættelsen af måltallet taget højde for at boligorganisationerne ikke kan påvirke alle driftsudgifter. Fx indgår kapitaludgifter til støttede lån ikke.

Konkret er der enighed om, at der fastsættes et mål for effektiviseringen af driften i den almene boligsektor på 1,5 mia. kr. svarende til 8 pct. i forhold til regnskaberne i 2014 (2014-priser). Måltallet skal være indfriet i regnskaberne for 2020. Dette skal ses i lyset af, at en del af effektiviseringerne bl.a. forudsættes realiseret gennem ændring af regler, forbedret benchmarking m.v.

Yderligere oplysninger

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet:

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, [email protected]

Kommunernes Landsforening:
Pressechef Søren Kudahl, tlf. 33 70 33 33

BL – Danmarks Almene Boliger:
Formand Palle Adamsen, tlf. 30 84 52 82
Adm. dir. Bent Madsen, tlf. 28 88 18 77
Kommunikationschef Michael Thorberg, tlf. 40 35 66 72

 

Sidst opdateret 01/07 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden