Forside » Nyheder » 2016 » 2016-07 » Konference om vækst og udvikling gennem byfornyelse

Konference om vækst og udvikling gennem byfornyelse

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg inviterer til konference om, hvordan kommunerne gennem byfornyelse kan fremme vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne.

Vækst og udvikling hænger sammen med udbuddet af gode boliger og dynamiske bymidter, der kan imødekomme bl.a. den moderne families ønsker til fritiden og behov for basale servicefaciliteter for at få en travl hverdag til at hænge sammen.

Boligministeren vil på konferencen fortælle om de nye muligheder i byfornyelsesloven og med gode eksempler vise, hvilken forskel byfornyelse kan gøre for en bys udvikling i områder, hvor udviklingen ikke kommer af sig selv.

Der vil være fokus på, hvad der virker i praksis og mulighed for at få inspiration til det daglige arbejde med byudvikling og områdefornyelse. Borgmesteren i Randers Kommune, Claus Omann Jensen, vil f.eks. redegøre for Randers Kommunes strategiske brug af byfornyelsesinstrumenterne, og hvilke resultater der er opnået i kommunen.

Konferencen henvender sig til politikere, kommunaldirektører og erhvervsrepræsentanter, der arbejder med udvikling i de mindre byer og provinsbyer.

Konferencen finder sted den 28. september 2016 kl. 10.00- 14.15 i det gamle elværk i Randers by - Værket - på Sven Dalgaards Plads 1.

Læs programmet her (pdf) (nyt vindue)

Fakta

Byfornyelsen skal sætte gang i udvikling og omdannelse af de dårligste byområder for at gøre dem attraktive at bo og investere i. Byfornyelsen skal også forbedre boligstandarden i den dårligste del af boligmassen og dermed sikre tidssvarende boliger af en god standard.

I 2016 er der afsat 218 mio. kr. til byfornyelse. Midlerne fordeles med 80 mio. kr. til områdefornyelse og de resterende midler fordeler sig til bygningsfornyelse, friarealforbedring, kondemnering mv.

Kontakt

Helga Madsen, specialkonsulent i Kontor for byfornyelse og udvikling af byer, tlf. 41 71 78 53, [email protected]

Rita Munk, chefkonsulent i Kontor for byfornyelse og udvikling af byer, tlf. 41 71 78 39, [email protected]

Journalister kan kontakte

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92,[email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle Hansen, tlf. 61 98 32 83, [email protected]  

 

 

Sidst opdateret 07/07 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden