Forside » Nyheder » 2016 » 2016-07 » Flere familieboliger til flygtninge

Flere familieboliger til flygtninge

Pengene fra puljen til ’opførelse af billige almene familieboliger’ er nu fordelt til 54 af landets kommuner. Alle kommuner, der har søgt, har fået midler.

Mere end halvdelen af landets kommuner får glæde af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets pulje til billige almene familieboliger til flygtninge.

Midlerne går til kommuner, der har et stort aktuelt behov for at skaffe boliger til de flygtninge, de skal boligplacere.

Ved topartsaftalen i marts mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om ’Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge’ blev der afsat en pulje på 640 mio. kr. til almene familieboliger, som kan anvises til flygtninge.

Kommunerne havde frem til den 15. juni 2016 til at søge puljen på baggrund af en vurdering af deres behov for små, billige almene familieboliger målrettet flygtninge.

54 kommuner har søgt om midler til at opføre billige almene familieboliger, og der er i alt søgt om 515 mio. kr., svarende til ca. 80 pct. af den samlede pulje.

Alle kommuner er blevet fuldt imødekommet med deres ansøgning. De største beløb er gået til landets største byområder, dvs. til kommuner i Storkøbenhavn, til Aarhus, Odense og Aalborg.

Det forventes, at der samlet vil kunne etableres omkring 8.200 boliger i de 54 kommuner. Kommunerne har frem til udgangen af 2017 til at give tilsagn til de enkelte byggerier.

Hent fordelingstabel (pdf) (nyt vindue)

Hent kort over ansøgende kommuner (pdf) (nyt vindue)

Fakta

Regeringen indgik den 18. marts 2016 aftale med KL om ’Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge’.

Som led i aftalen kan der inden for en pulje på 640 mio. kr. ydes tilskud til etablering af almene familieboliger. Puljen er målrettet kommuner, der står til at modtage mange flygtninge. Kommunerne har fuld anvisningsret til boligerne.

Som led i aftalen er det også besluttet at afsætte 150 mio. kr. til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge, heraf 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017. Denne pulje retter sig mod kommuner, hvor der er et akut behov for midlertidige boliger til flygtninge.

Se nyhed om tilskud til etablering af midlertidige flygtningeboliger

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, [email protected]

Sidst opdateret 06/07 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden