Forside » Nyheder » 2016 » 2016-07 » 47 kommuner får tilskud til etablering af midlertidige flygtningeboliger

47 kommuner får tilskud til etablering af midlertidige flygtningeboliger

Puljen til midlertidige flygtningeboliger er nu blevet fordelt til 47 kommuner. Flest midler går i år til Silkeborg, Faaborg-Midtfyn og Aarhus.

I forbindelse med regeringens topartsaftale med KL om integration fra marts måned blev der afsat en pulje på 150 mio. kr. til etablering af midlertidige boliger til flygtninge. Der bliver fordelt 75 mio. kr. i år og 75 mio. kr. i 2017. Puljen er særligt rettet mod de kommuner, der skal modtage mange flygtninge, og som har svært ved at anvise boliger.

Puljen er nu fordelt på baggrund af i alt 109 ansøgninger fra 47 kommuner. Kommunerne har bl.a. søgt om midler til ombygning og renovering af nedlagte kommunale og private bygninger (skoler, plejehjem og kontorbygninger mv.). En del kommuner har søgt om midler til køb eller leje af pavilloner samt opsætning heraf. Enkelte kommuner har også søgt om midler til køb og indretning af parcelhuse til indkvartering af flygtninge. Ved indkvartering i midlertidige flygtningeboliger kan kommunerne indkvartere flere flygtninge på samme værelse, og der er ikke særlige krav til standarden af boliger.

I ansøgningerne har kommunerne bl.a. angivet, hvor mange boliger der forventes at blive etableret, og hvor mange flygtninge der forventes at blive midlertidigt boligplaceret som følge af projekterne. Samlet set angiver kommunerne, at de forventer, at der vil blive etableret 1.904 boliger til 3.656 flygtninge. Tallene er dog forbundet med usikkerhed.

Fordelingen af puljen mellem de kommuner, der har søgt, er sket på baggrund af en række kriterier, herunder kommunens kommunekvote for 2016 samt kommunens skattegrundlag, kvadratmeterpriser og antal ledige boliger. I fordelingen er der endvidere blevet taget hensyn til det forhold, at den statslige medfinansiering højst kan udgøre 50 pct. af budgettet.

De tre kommuner, der får flest penge fra puljen i år, er Silkeborg, Faaborg-Midtfyn og Aarhus.

Fakta

I tabellen nedenfor indgår de kommuner, der har ansøgt om og får tilskud i 2016 fra puljen til etablering af midlertidige flygtningeboliger.

Det fremgår af tabellen, hvor mange penge hver enkelt kommune har søgt fra puljen til midlertidige boliger. Samtidig er det angivet i tabellen, hvor stort et tilskud den enkelte kommune har fået fra puljen.

Fordelingen af puljemidler til midlertidige boliger baserer sig på en række kriterier, som ministeriet har fastsat, herunder kommunekvote for 2016, hvor mange tomme boliger der er i kommunen, gennemsnitlige kvadratmeterpriser i kommunen og kommunens skattegrundlag. Herudover er der taget højde for, at den statslige medfinansiering højst kan være på 50 pct.

Hent tabel over ansøgt beløb og tilskud til kommuner (Word) (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92, [email protected]

Sidst opdateret 05/07 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden