Forside » Nyheder » 2016 » 2016-06 » Store prisforskelle på danskundervisning for voksne udlændinge

Store prisforskelle på danskundervisning for voksne udlændinge

Kommunerne kan spare en femtedel af deres udgifter til danskundervisning – og samtidig levere de samme resultater, viser en ny rapport fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

At kunne tale dansk er et afgørende skridt, når en udlænding skal kunne konkurrere om at få et job på det danske arbejdsmarked. Derfor er danskundervisning for voksne udlændinge en vigtig del af kommunernes integrationsindsats.

Kommunerne betaler sprogcentrene for danskundervisningen, men der er stor forskel på den pris, kommunerne betaler. I perioden 2008-2013 var de dyreste sprogcentre i visse tilfælde mere end dobbelt så dyre som de billigste sprogcentre.

De store prisforskelle betyder, at kommunerne potentielt vil kunne spare omkring en femtedel af deres udgifter til danskundervisning – uden at det eksempelvis vil gå ud over elevernes beståelsesprocent og karaktergennemsnit – hvis de mindst effektive lærer af de mest effektive sprogcentre. 

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

Vi har nu fået bekræftet, at der er stor forskel på sprogcentrenes pris for danskundervisningen. Vi har også fået et overblik over, hvilke sprogcentre der opnår de bedste resultater til prisen, og hvilke der gør det dårligst. Nu skal vi bruge den viden til at gøre danskundervisningen billigere og til at få flere gjort klar til arbejdsmarkedet.

Rapporten er udarbejdet af KORA for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Fakta

Kommunerne betaler sprogcentrene for danskundervisning til voksne udlændinge, men får refunderet halvdelen af deres udgifter inden for et rådighedsloft fra staten.

I 2016 forventes de offentlige udgifter til danskundervisning at være på i alt 1,8 mia. kr.

Regeringen igangsætter nu sammen med KL en nærmere analyse af danskundervisningen til voksne udlændinge. Det skal munde ud i et lovforslag om, hvordan danskundervisningen bliver både billigere og mere beskæftigelsesrettet.

Læs rapport om benchmarking af dansk (pdf) (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, [email protected]

Sidst opdateret 14/06 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden