Forside » Nyheder » 2016 » 2016-06 » Puljemidler på vej til flygtningeboliger

Puljemidler på vej til flygtningeboliger

Ansøgninger til puljen til ’opførelse af billige almene familieboliger’ og puljen til ’midlertidige boliger til flygtninge’ bliver nu behandlet.

Ved topartsforhandlingerne mellem KL og regeringen om ’Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge’ blev der aftalt en pulje på 640 mio. kr. til almene familieboliger, som kan anvises til flygtninge.

Kommunerne har frem til den 15. juni 2016 kunnet søge puljen på baggrund af en vurdering af deres behov for små, billige almene familieboliger til flygtninge.

54 kommuner har søgt om midler til at opføre billige almene familieboliger. Der er samlet søgt om 515 mio. kr. svarende til ca. 80 pct. af den samlede pulje.

Alle kommuner vil blive fuldt imødekommet med deres ansøgning inden den 5. juli 2016. Det forventes, at der samlet vil kunne etableres omkring 8.200 boliger med støtte fra puljen. Kommunerne har frem til udgangen af 2017 til at give tilsagn til byggerierne.

Med topartsaftalen blev der endvidere afsat 150 mio. kr. til tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge.

Kommunerne har frem til den 15. juni 2016 ligeledes kunnet søge puljen. Der er i alt kommet 114 ansøgninger fra 47 kommuner. Kommunerne har samlet set søgt om støtte til 1.916 boliger til 3.692 beboere.

Der er samlet ansøgt for knap 360 mio. kr. Ministeriet vil kunne yde et tilskud på op til 50 pct. af disse udgifter. Der er afsat 75 mio. kr. i 2016 til puljen. Puljen meldes ud senest den 5. juli 2016.

Fakta

Regeringen indgik den 18. marts 2016 aftale med KL om ’Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge’.

Som led i aftalen kan der inden for en pulje på 640 mio. kr. ydes tilskud til etablering af almene familieboliger. Puljen er målrettet kommuner, der står til at modtage mange flygtninge. Kommunerne har fuld anvisningsret til boligerne.

Som led i aftalen er det også besluttet at afsætte 150 mio. kr. til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge, heraf 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017. Denne pulje retter sig mod kommuner, hvor der er et akut behov for midlertidige boliger til flygtninge.

Sidst opdateret 23/06 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden