Forside » Nyheder » 2016 » 2016-06 » Nye digitale muligheder i beboerdemokratiet i den almene boligsektor

Nye digitale muligheder i beboerdemokratiet i den almene boligsektor

Udlændinge-, integrations- og boligministeren har udstedt nye bekendtgørelser om normalvedtægter for almene boligorganisationer og for selvejende almene ungdoms- og ældreboliginstitutioner.

I de nye normalvedtægter gives der mulighed for inddragelse af digitale værktøjer i beboerdemokratiet.

Gennem beboerdemokratiet har beboerne indflydelse på egne boforhold. Der afholdes derfor afdelingsmøde mindst en gang årligt, hvor der kan træffes en lang række beslutninger af betydning for afdelingen. Afdelingsmødet kan også vælge en afdelingsbestyrelse til at øve medindflydelse. Beboerne har også flertallet i de overordnede organer i boligorganisationen, således at beboerne har afgørende indflydelse på alle forhold vedrørende boligorganisationen.

I de nye normalvedtægter gives der mulighed for, at afdelingsmødet kan beslutte at anvende digitale værktøjer. Der kan fx etableres en digital platform til debat, fremsættelse af forslag og opstilling af kandidater før afdelingsmødet. Desuden kan afdelingsmødet beslutte, at afstemninger foretages digitalt i en periode på højst 7 dage efter afholdelse af afdelingsmødet. Ændringerne sker på grundlag af en række forsøg, der har vist gode resultater.

Der er ligeledes åbnet mulighed for at anvende digitale værktøjer i repræsentantskab og bestyrelse.

Med de nye muligheder moderniseres beboerdemokratiet, så det bliver lettere for borgere, som er vant til at bevæge sig i de digitale medier, også at engagere sig i det lokale beboerdemokrati i den afdeling, hvor de bor.

Sidst opdateret 22/06 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden