Forside » Nyheder » 2016 » 2016-05 » Udbud af puljefinansierede mentor- og forældrecoachuddannelser for at forebygge ekstremisme og radikalisering

Udbud af puljefinansierede mentor- og forældrecoachuddannelser for at forebygge ekstremisme og radikalisering

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder mentor- og forældrecoachuddannelser målrettet kommuner, som ønsker at få uddannet medarbejdere som led i den lokale indsats for at forebygge ekstremisme og radikalisering.

Formålet med uddannelserne er, at kommunerne får mulighed for at anvende mentorer og forældrecoaches med særlige kompetencer til 1) at hjælpe personer, navnlig unge, som vurderes at være i risiko for radikalisering eller at have tilknytning til ekstremistiske miljøer med at holde sig fri af disse former for risikoadfærd 2) at bidrage til, at forældre til unge i risiko bliver positive ressourcer, der kan hjælpe de unge til at holde sig fri af ekstremisme og anden risikoadfærd.

Styrelsen tilbyder de kommuner, som får tilsagn om deltagelse i uddannelserne:

  • Et 6-dages grundkursus for medarbejdere, der skal arbejde som mentorer og forældrecoaches.
  • At deltage i efterfølgende kurser (overbygningsmoduler) i perioden 2016 – 2018, så mentorer og forældrecoaches opnår den nyeste specialviden på området.
  • At deltage og mødes i et landsdækkende netværk for erfaringsudveksling og faglig sparring.

De kommuner, som får tilsagn om at deltage i uddannelsen, forpligter sig til:

  • At bidrage til et landsdækkende korps af uddannede mentorer og forældrecoaches, som oprettes i forlængelse af uddannelserne.
  • At efterleve en række metodiske krav og krav til resultatdokumentation i forbindelse med indsatserne.

Læs mere om udbuddet af mentor- og forældrecoachuddannelserne

Sidst opdateret 12/05 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden