Forside » Nyheder » 2016 » 2016-04 » Startboliger styrker indsatsen over for udsatte unge

Startboliger styrker indsatsen over for udsatte unge

Startboliger forbedrer indsatsen over for udsatte unge mellem 18 og 24 år. Det viser en ny evaluering af startboliger, som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet nu offentliggør.

I perioden 2012-2015 blev der afsat 150 mio. kr. til at etablere en ny boligtype – de såkaldte startboliger. Startboliger er rettet mod udsatte unge mellem 18 og 24 år, som har behov for støtte i hverdagen. Konkret består støtten i en såkaldt ’social vicevært’, der hjælper de unge til at fastholde egen bolig og til at komme i gang med en uddannelse eller et arbejde. Derudover er det særlige ved startboliger, at de ikke drives af kommunerne. Projekterne er forankret i selvstændige almene boligorganisationer eller selvejede institutioner, som udfører opgaven i samarbejde med kommunen og frivillige foreninger.

Nu viser en ny evaluering af startboliger, at de bidrager til en styrket indsats over for målgruppen.

Samlet set er der etableret 335 startboliger fordelt på 29 projekter i 26 kommuner, og evalueringen af indsatsen viser, at der overordnet er positive erfaringer med startboliger.

Et flertal af kommunerne vurderer, at startboliger udgør en særlig indsats over for målgruppen af udsatte unge, og at bostøtteindsatsen ikke ville være sket uden startboliger. Desuden vurderer et flertal af kommunerne, at startboliger har bidraget til en styrket indsats over for målgruppen. Herudover vurderer kommunerne, at det er væsentligt dyrere at afvente unges frafald fra uddannelse eller arbejde end løbende at investere i en god udvikling for beboerne i startboliger.

Evalueringsrapporten ’Startboligordningen’ er udarbejdet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Med afsæt i resultaterne fra evalueringen er der udarbejdet et idékatalog, der kan give inspiration til det videre arbejde med startboligprojekterne rundt omkring i landet.

Hent evalueringsrapporten, inkl. bilag og idékatalog

Fakta

Der har samlet været afsat 150 mio. kr. til startboliger i perioden 2012-15, heraf 132 mio. kr. fra satspuljen. De 29 projekter, som har opnået støtte, er typisk sikret finansiering i 10-15 år.

Kontakt

Jacob Østlund Jacobsen, Specialkonsulent i Kontoret for Almene Boliger, tlf. 41 71 77 81, [email protected]

Journalister kan kontakte:

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle Hansen, tlf. 61 98 32 83, [email protected]

Sidst opdateret 28/04 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden