Forside » Nyheder » 2016 » 2016-04 » Flere nydanske elever får mindst 02 i 9. klasse

Flere nydanske elever får mindst 02 i 9. klasse

Nye tal fra integrationsbarometeret viser, at nydanske elever i højere grad end tidligere får karakteren 02 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i både dansk og matematik.

Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der får karakteren 02 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i både skiftlig dansk og matematisk problemløsning, er steget fra 77 pct. i 2011 til 89 pct. i 2015, jf. figur 1. 

Blandt elever med dansk oprindelse er den tilsvarende andel steget fra 91 pct. i 2011 til 96 pct. i 2015.

Figur 1: Andel der får karakteren 02 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i både skriftlig dansk og matematisk problemløsning, 2011 og 2015, pct.

Graf_nyhedomkarakterNote 1: Indvandrerne er kommet til Danmark i alderen 0-12 år, så de har haft mulighed for at følge undervisning i grundskolen.
Note 2: Populationen udgøres af de elever, der deltog i afgangsprøven i begge fag.
Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD45A.

De nye tal kan findes på integrationsbarometeret (under mål 2 om uddannelse): www.integrationsbarometer.dk

Yderligere information

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, [email protected]

Sidst opdateret 13/04 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden