Forside » Nyheder » 2016 » 2016-04 » 75 mio. til mere udvikling i de små byer

75 mio. til mere udvikling i de små byer

Tryghed for beboerne og uformelle mødesteder er i fokus i årets uddeling af midler til nedslidte og udsatte byområder.

Der er fornyelse og udvikling på vej til 20 byer og byområder, som er blevet udvalgt til at få del i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets årlige pulje til områdefornyelse. I år er der uddelt 75 mio. kr. til forskellige projekter.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

”For at sikre et Danmark i balance er det vigtigt, at vi også prioriterer udvikling i de områder, der ligger uden for vækstbælterne. Hvis vi skal have danskerne til at bosætte sig uden for de store byer, skal vi sikre trygge rammer og gode muligheder for handelslivet i hele landet.”

Med midlerne er det muligt at give et markant fysisk og socialt løft til byområder, der trænger til en kærlig hånd.

I år har der været interesse for at søge penge til både mindre byer og byområder i de større byer, som er præget af nedslidte byrum og boliger, manglende opholds- og mødesteder, trafikale problemer, dårlige forbindelser på tværs af områderne samt sociale problemer.

Yderligere information

Helga Madsen, specialkonsulent i Byfornyelseskontoret, tlf.: 41 71 78 53, [email protected]

Fakta

Der uddeles hvert år midler til områdefornyelse, som alle landets kommuner har mulighed for at søge. Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser samt til at igangsætte sociale eller kulturelle aktiviteter. En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen, så der sikres en fortsat udvikling af området - også efter de offentlige investeringer ophører.

I år er der er bl.a. givet støtte til:

  • I kategorien mindre byer med færre end 3.000 indbyggere gives der støtte til Klejtrup i Viborg Kommune. Klejtrups historiske bykerne lider under et bygningsmæssigt og infrastrukturelt forfald. Detailhandlen er reduceret voldsomt, og mange af byens butikker er lukket de seneste år med tomme og forfaldne bygninger til følge. Med områdefornyelsen ønsker kommunen bl.a. at renovere midtbyen og samtænke sikring af bløde trafikanter for at styrke byens position som center- og bosætningsby.
  • I kategorien mindre byer mellem 3.000 og 10.000 indbyggere gives der støtte til Bogense i Nordfyns Kommune. Bogenses aktiviteter er i høj grad bundet op på sommerens aktiviteter, og derfor er indsatsen tænkt sammen med byens mange sommerturister. Midtbyen er relativt velbevaret, men havnen og de tilstødende boligområder har brug for renovering, hvor der tænkes i byrum til fællesskaber, ophold, leg og aktiviteter. Både beboere og turister skal bedre kunne opleve byen og naturoplevelserne gående, cyklende, rullende mv. som supplement til bilen.

Læs mere om fordelingen af de 75 mio. kr. (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret 05/04 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden