Forside » Nyheder » 2016 » 2016-02 » Kortlægning af helbredsundersøgelser og integrationskontrakter til flygtninge

Kortlægning af helbredsundersøgelser og integrationskontrakter til flygtninge

Ny rapport viser, at kommunerne i de fleste sager overholder fristerne for at udarbejde integrationskontrakter og tilbyde helbredstjek til nyankomne udlændinge.

Det store antal flygtninge til Danmark lægger et stort pres på landets kommuner, som har ansvaret for det treårige integrationsprogram. Som en del af programmet skal kommunerne underskrive en integrationskontrakt til alle nyankomne flygtninge samt tilbyde en helbredsundersøgelse. En ny evaluering viser, at kommunerne overholder de fastsatte tidsfrister i langt de fleste sager.

Evalueringen er lavet af LG Insight for Udlændinge-, integrations- og Boligministeriet. Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunale sagsbehandlere og ledere, hvor i alt 83 kommuner har deltaget.

Landets kommuner har pligt til at underskrive en integrationskontrakt og en erklæring om integration og aktivt medborgerskab mellem den enkelte udlænding og kommunen inden en måned efter, at kommunen har overtaget integrationsansvaret. Kontrakten skal indeholde udlændingens beskæftigelses- eller uddannelsesmål samt de tilbud, der sikrer, at målene opfyldes. I spørgeskemaundersøgelsen svarer 99 pct. af lederne og 92 pct. af sagsbehandlerne, at mere end 80 pct. af integrationskontrakterne udarbejdes rettidigt.

Evalueringen kortlægger også, om nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge får tilbudt en helbredsmæssig vurdering inden for fristen på tre måneder. Her svarer 93 pct. af de kommunale ledere og 89 pct. af sagsbehandlerne, at mere end 80 pct. af de nyankomne flygtninge tilbydes en helbredsundersøgelse inden for tidsfristen.

Læs evalueringen fra LG Insight (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 17/02 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden