Forside » Nyheder » 2016 » 2016-02 » Kommunerne får flere redskaber til at håndtere skimmelsvamp

Kommunerne får flere redskaber til at håndtere skimmelsvamp

En ny manuel skal hjælpe landets kommuner med at følge alle regler, når der kommer henvendelser om skimmelsvamp.

Udlændinge-, integrations-, og boligminister Inger Støjberg vil til sommer udsende en håndbog til alle landets kommuner, som kan guide de kommunale sagsbehandlere korrekt, hurtigt og sikkert gennem alle faser ved håndtering af en skimmelsvampsag.

Håndbogen vil indeholde en manual, der skal sikre, at kommunerne følger alle regler, når der opstår skimmelsvamp. I sager om sundheds- eller brandfarlige bygninger har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn og kondemnere, samt pligt til at anvise en anden bolig.

Udlændinge-, integrations-, og boligminister Inger Støjberg udtaler:

”Det kan få store konsekvenser at bo et sted med skimmelsvamp, og ingen bør bo under sundhedsskadelige forhold og risikere at blive syge i deres eget hjem. Derfor håber jeg, at kommunerne vil tage godt imod den nye håndbog, så de hurtigt og effektivt kan tage hånd om dem, der bliver udsat for skimmelsvamp."

Håndbogen vil også indeholde skabeloner til breve, rapporter, dokumentation m.v., der yderligere kan lette og kvalitetssikre kommunens sagsbehandling.

I 2014 blev det besluttet at kortlægge kommunernes praksis ved håndtering af sager om skimmelsvamp. Formålet var på den ene side at dele gode erfaringer, og på den anden side at vurdere behovet for nye tiltag, der kan beskytte borgere, som er udsat for skimmelsvamp i deres bolig eller opholdsrum.

Kortlægningen er nu gennemført med inddragelse af de relevante parter, herunder kommuner, huslejenævn og beboerklagenævn. Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg har på den baggrund sendt et hyrdebrev med anbefalinger til kommunerne og orientering om nye initiativer for at understøtte kommunernes sagsbehandling.

Udover håndbogen består de nye initiativer af løbende vidensdeling og forbedret information om skimmelsvamp på ministeriets hjemmeside.

Læs mere om skimmelsvamp og sundhedsfarlige boliger

Fakta

Det er først og fremmest ejerens ansvar at sikre, at en ejendom ikke er sundheds- og brandfarlig for personer, der bor eller opholder sig i den. 

Efter byfornyelseslovens § 75, stk. 1, påhviler det kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med bygninger, som bruges til bolig eller ophold, samt at gribe ind i de tilfælde, hvor disse bygninger ved deres indretning eller beliggenhed er sundheds- eller brandfarlige.

Kontakt

Fuldmægtig Allan Pedersen, tlf. 41717857, [email protected]

Chefkonsulent Rita Munk, tlf. 41717839, [email protected]

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, [email protected]

Sidst opdateret 03/02 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden