Forside » Nyheder » 2016 » 2016-02 » Grøn BoligJobordning – 50 mio. kr. til private udlejningsejendomme i 2016

Grøn BoligJobordning – 50 mio. kr. til private udlejningsejendomme i 2016

I 2016 er der afsat 50 mio. kr. til at støtte energirenoveringer og klimatilpasning af private udlejningsejendomme.

Regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative indgik den 29. juni 2015 en rammeaftale om BoligJobordningen i 2015-2017.

Aftalen omfattede en videreførelse af BoligJobordningen i en mere grøn udgave, så den understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen. BoligJobordningen blev samtidig udvidet til at omfatte det private udlejningsbyggeri, så både lejere og ejere kan få gavn af ordningen i form af kontant tilskud til energibesparende initiativer og initiativer vedrørende klimatilpasning.  Der er afsat 50 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017.

Udlejningsejendomme udgør en stor andel af den danske bygningsmasse. Det er derfor vigtigt, at der også gennemføres energi- og klimatilpasningsinitiativer i disse ejendomme. Og her bidrager BoligJobordningen til på enkel vis at gøre det økonomisk attraktivt at  energioptimere og klimatilpasse ejendommene. Man kan få tilskud både til de fysiske arbejder og til rådgivning til lejerne”, siger udviklings-, integrations- og boligminister Inger Støjberg.

Og så er ordningen oven i købet en win-win-situation. Lejerne får et bedre indeklima og undgår oversvømmelsesskader, uden at de samlede boudgifter stiger, og udlejeren får mulighed for at få et højere afkast af energi- og klimainvesteringen”, siger ministeren.

Fakta om puljen

Puljen kan søges til energirenovering og klimatilpasning af private udlejningsejendomme med mindst 12 beboelseslejemål.

Tilskuddet udgør 20 pct. af udgifterne til arbejderne, dog maksimalt 30.000 pr. bolig og 1,5 mio. kr. pr. ejendom. Investeringen pr. bolig skal være mindst 20.000 kr. Herudover kan puljen støtte rådgivning til lejerne om bygningstekniske, juridiske, organisatoriske og økonomiske forhold.

Udlejeren kan reservere et tilskud så snart han har en positiv tilkendegivelse fra et flertal af beboerne om, at de er interesserede i, at der arbejdes videre med et energi- eller klimatilpasningsprojekt for ejendommen. Herefter er der et halvt år til at udarbejde et projekt. De arbejder, som ender med at indgå i det endelige projekt, skal både udlejeren og et flertal af lejerne være enige om.

Ansøgning om reservation af tilskud:

 1. Få et flertal af beboernes tilkendegivelse af, at de er interesserede i at arbejde videre med et energirenoveringsprojekt.
 2. Udfyld det digitale ansøgningsskema og vedlæg interesseerklæringer fra lejere senest den 1. juni 2016
 3. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet giver tilsagn om reservation af tilskud

Der kan ydes tilskud til:

 • Rådgivning til lejerne vedr. bygningstekniske, juridiske, organisatoriske og økonomiske forhold
 • Klimatilpasningsarbejder, dvs. konkrete tiltag til oversvømmelsessikring, og som er anbefalet i klimatilpasningstjek, jf. www.klimatilpasning.dk.
 • Energibesparende foranstaltninger, der er foreslået i et energimærke
 • Isolering og efterisolering af ydervægge, herunder etageadskillelser ved ydervægge, lofter og gulve mod kælder eller port
 • Udskiftning af vinduer og døre til vinduer og døre med højere isoleringsværdi
 • Forbedring af eksisterende vinduer og døre til en energistandard, der mindst svarer til kravene i Bygningsreglement 2010
 • Isolering af tekniske installationer, herunder rør til varme og varmt vand
 • Andre energibesparende forbedringer af tekniske installationer, herunder styring efter klima- og udendørs temperaturforhold, døgnstyring, pulsstyring og indregulering af anlæg m.v.

Læs mere om puljen og find de relevante ansøgningsskemaer

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om puljen kan rettes til Pia Scott Hansen tlf. 41 71 78 52.

Sidst opdateret 23/02 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden