Forside » Nyheder » 2016 » 2016-01 » 7,3 mio. kr. til effektivisering og bæredygtighed i det almene byggeri

7,3 mio. kr. til effektivisering og bæredygtighed i det almene byggeri

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet støtter 8 forsøgs- og udviklingsprojekter indenfor de 2 udmeldte nøgleindsatsområder: Effektivisering og bæredygtighed.

De årlige driftsudgifter i de almene boliger er i størrelsesordenen 30 mia. kr. Det er derfor vigtigt, at der løbende fokuseres på effektivisering af den daglige drift for at holde udgifterne til huslejen så lavt som muligt.

Den sociale bæredygtighed i fremtidens almene bolig er også vigtig, hvis beboernes engagement i udviklingen af boligområdet skal fastholdes og udvikles. Der igangsættes derfor projekter, der dels sigter på at fremme dialogen herom, og dels styrker beboernes ejerskab til området og dets udvikling – og til bæredygtighedstanken som sådan.

Udlændinge-, integrations og boligminister Inger Støjberg udtaler:

Der bor i størrelsesordenen 1 million mennesker i det almene boligbyggeri, og derfor er det vigtigt, at huslejen holdes lavest mulig. Det er derfor også glædeligt at se, at der i mange boligorganisationer arbejdes systematisk med effektivisering af driften.

Samtidig er det vigtigt at tænke langsigtet, når vi arbejder med boligbyggeriet. Generationer fremover skal nyde godt af, at vi tænker os godt om i dag. Det glæder mig derfor også at se, at der i boligorganisationerne arbejdes med værktøjer, der kan styrke beboernes ejerskab til fremtidige renoveringer.

Jeg er overbevist om, at de almene boligorganisationer vil arbejde seriøst med begge indsatsområder. Der er ikke tvivl om, at der er nok at tage fat på.”

Fakta

Der indkom i 2015 29 ansøgninger under de 2 temaer (se nedenfor), hvoraf 8 har fået tilsagn.

Følg projekternes udvikling på AlmenNet, Den Almene Forsøgspulje (nyt vindue)

Temaerne for 2015 var:

  • Effektivisering af ejendomsdrift
  • Bæredygtige almene bebyggelser

Se liste og find yderligere oplysninger over projekter støttet af den almene forsøgspulje 2015 (pdf) (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Hans Erik Svarre, Kontoret for Almene Boliger, tlf. 41 71 77 86, [email protected]

Sidst opdateret 26/01 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden