Forside » Nyheder » 2015 » 2015-12 » Yderligere to ejendomme inddrages til brug for asylansøgere

Yderligere to ejendomme inddrages til brug for asylansøgere

Efter ønske fra Udlændingestyrelsen har udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg besluttet, at Haderslev Sygehus og Esbønderup Sygehus kan benyttes til indkvartering af asylansøgere efter udlændingelovens § 37.

Ministeren har tidligere på måneden personligt kontaktet borgmestrene i Haderslev og Gribskov Kommune og orienteret om behovet for yderligere kapacitet til indkvartering af asylansøgere. Efter endt høringsfrist har ministeriet nu meddelt begge kommuner, at de to ejendomme bliver taget i brug ved hjælp af udlændingelovens § 37 f, som giver mulighed for at fravige planloven og byggeloven i særlige tilfælde.

Beslutningen er begrundet i, at det ikke er muligt for Udlændingestyrelsen at oprette de nødvendige indkvarteringspladser hurtigt nok inden for planlovens rammer.

Haderslev Sygehus har været i brug som midlertidigt modtagecenter til asylansøgere siden medio september 2015. Lejekontrakten udløber den 31. december 2015. Med ministerens beslutning om at fravige planloven og byggeloven kan de eksisterende ca. 600 pladser bevares efter årsskiftet, og der kan evt. blive tale om at øge kapaciteten.

På Esbønderup Sygehus skal der etableres 300-400 asylindkvarteringspladser. Sygehuset har stået tomt gennem længere tid og bliver taget i brug som asylcenter hurtigst muligt.

Haderslev og Gribskov Kommune har været hørt i sagen, og der lægges nu op til videre dialog mellem Udlændingestyrelsen og kommunerne.

Pressehenvendelser skal ske til Nils Bak, presseansvarlig i Udlændingestyrelsen:

Telefon: 35 30 80 53, mobil: 41 30 66 80 (kan også benyttes uden for almindelig kontortid)
E-mail: [email protected]

Pressehenvendelser vedrørende ministeren skal ske til ministeriets pressefolk:

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92, [email protected]

Sidst opdateret 23/12 2015
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden