Forside » Nyheder » 2015 » 2015-12 » Strandvænget i Nyborg kan nu tages i brug som asylcenter

Strandvænget i Nyborg kan nu tages i brug som asylcenter

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg har valgt at efterkomme Udlændingestyrelsens ønske om at kunne benytte ejendommen til asylansøgere. Dermed tages udlændingelovens § 37, som giver mulighed for at fravige planloven og byggeloven i særlige tilfælde, for første gang i brug.

Beslutningen er begrundet i, at der for tiden er et historisk stort pres på indkvarteringssystemet, og at Udlændingestyrelsen har behov for at oprette asylindkvarteringspladser med kort varsel.

Udlændingestyrelsen anmodede den 26. november 2015 om, at ministeren gør brug af udlændingelovens § 37 f, stk. 1 og 3, således at planlovens og byggelovens bestemmelser ikke finder anvendelse ved etableringen af ca. 500 asylindkvarteringspladser på ejendommen Strandvænget i Nyborg.

Bygningerne har hovedsageligt været benyttet som institution for udviklingshæmmede, og anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen udlægger ejendommen til offentlige formål som forsorgsinstitution for yngre og ældre samt skoler med tilhørende boldbaner mv. Med beslutningen kan anvendelsesbestemmelserne fraviges, og da ejendommen er klar til ibrugtagning, vil de første asylansøgere kunne flytte ind indenfor ca. en uge.

Nyborg Kommune har været hørt i sagen, og der lægges nu op til videre dialog mellem Udlændingestyrelsen og kommunen.

Pressehenvendelser skal ske til Nils Bak, presseansvarlig i Udlændingestyrelsen:

Telefon: 35 30 80 53, mobil: 41 30 66 80 (kan også benyttes uden for almindelig kontortid)
E-mail: [email protected]

Pressehenvendelser vedrørende ministeren skal ske til ministeriets pressechef:

Mia Tang, telefon: +45 61 98 35 10
E-mail: [email protected]

Sidst opdateret 06/12 2015
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden