Forside » Nyheder » 2015 » 2015-12 » Ny type indsats sikrer markant færre kriminelle unge i ghettoområder

Ny type indsats sikrer markant færre kriminelle unge i ghettoområder

En ny type indsats mod kriminalitet, den såkaldte ’hotspotindsats’, sikrer markant færre sigtede unge og anmeldelser af kriminalitet i ghettoområderne. Det konkluderer Center for Boligsocial Udvikling i en endelig evaluering af hotspotindsatsen.

I perioden 2010-2014 er den såkaldte ’hotspotindsats’ blevet testet i otte ghettoer med høj ungdomskriminalitet. Her har kommunerne udnævnt en hotspotchef som ansvarlig for at styre og koordinere det kriminalpræventive arbejde i boligområderne på tværs af boligorganisation, politi, civilsamfund og ikke mindst internt mellem kommunens forskellige forvaltninger. Samtidig har hotspotindsatsen igangsat en opsøgende indsats på gadeplansniveau. Den samlede indsats har haft en positiv effekt på kriminaliteten i ghettoområderne.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

Kriminaliteten i ghettoerne skal ned. Det skal der ikke herske tvivl om. Derfor er det utroligt positivt, at evalueringen af hotspotindsatsen nu giver os viden om, hvordan kommunerne sikrer det i praksis. Og derfor vil jeg stærkt opfordre landets kommuner til at lære af disse indsatser. For vi ved, at den skaber markante resultater for den enkelte unge og for samfundet som helhed.

Konkret sammenligner den endelige evaluering resultaterne af de otte hotspotindsatser med en gruppe kontrolområder uden hotspotindsatser. Og når antallet af sigtede unge under 18 år i hotspotområderne er faldet med en tredjedel fra 2009 til 2013, er det et signifikant større fald end i kontrolområderne og i landet som helhed. Samtidig er antallet af anmeldelser i hotspotområderne af alvorlig og personfarlig kriminalitet faldet med 38 procent fra 2010 til 2014. I kontrolområderne er antallet af anmeldelser i samme periode kun faldet med 16 procent.

Hotspotindsatsen har styrket det kriminalpræventive samarbejde. Og det styrkede samarbejde får bl.a. kriminaliteten blandt unge under 18 år og antallet af anmeldelser af kriminalitet i boligområderne til at falde. Samtidig kan vi konkludere, at flere unge over 18 år kommer i uddannelse,” siger specialkonsulent Lasse Kjeldsen fra Center for Boligsocial Udvikling, CFBU.

I Skanderborg Kommune oplevede boligområdet Højvangen gennem en årrække problemer med kriminalitet, hærværk og utryghed blandt beboerne. Men den udvikling er vendt, og kommunen har med hotspotindsatsen som ramme styrket samarbejdet i boligområdet mellem eksempelvis politi, skole, institutioner, sociale myndigheder, jobcenter, boligorganisationer og civilsamfund. Og det har bidraget til en positiv udvikling, siger udviklingskonsulent og projektleder i Skanderborg Kommune, Mogens Sønderby:

"Samlet set har arbejdet med hotspotindsatsen bidraget til en rigtig god udvikling i Skanderborg Kommune, hvor organiseringen har betydet, at vi har styrket vores viden og værktøjer i forhold til at arbejde boligsocialt og boligstrategisk. Og hotspotchefen var i høj grad medvirkende til, at alle arbejdede i retning af et fælles mål på tværs af eksisterende organisationer.

Evalueringen er udarbejdet af CFBU for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. På baggrund heraf har CFBU udarbejdet håndbogen ”Den danske hotspotmodel” med en række konkrete anbefalinger til fremtidige hotspotindsatser i danske kommuner.

Hent baggrundsbeskrivelse

Hent håndbog

Hent slutevalutering

Fakta

  • Idéen til hotspot stammer fra Rotterdam i Holland, hvor en række hotspotindsatser har medvirket til at mindske kriminaliteten
  • Der har været hotspotindsatser i perioden 2010-2014 i otte boligområder: Brøndby, Kolding, København (to projekter), Skanderborg, Vejle, Aalborg og Aarhus
  • Hotspotindsatserne har kostet i alt 30 mio. kr.
  • Hotspotindsatserne har resulteret i fald i antallet af sigtede unge under 18 år, fald i anmeldelser af borgervendt kriminalitet og i en stigning i antallet af unge over 18 år i uddannelse
  • CFBU er et videnscenter for boligsociale helhedsplaner, boligorganisationer, kommuner, ministerier og andre, som igangsætter eller driver sociale indsatser i ghettoområderne. CFBU indsamler bl.a. viden om og måler effekten af de nuværende indsatser ogrådgiver på den baggrund beslutningstagere og praktikere om virkningsfulde indsatser

Kontakt:

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10,

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92,

Kommunikationsrådgiver i Center for Boligsocial Udvikling Jesper Damm Olsen, tlf. 30 11 14 86,

Sidst opdateret 17/12 2015
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden