Forside » Nyheder » 2015 » 2015-12 » Laveste antal ghettoområder nogensinde

Laveste antal ghettoområder nogensinde

25 boligområder er på årets ghettoliste mod 31 sidste år. I landet største kommune er der sket store ændringer i antallet af ghettoområder.

Den årlige ghettoliste indeholder i år det laveste antal boligområder siden 2010, hvor listen blev indført. Der er 25 boligområder på den nye liste mod 31 på listen fra sidste år.

Listen omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, som er belastet af mindst tre af følgende fem karakteristika: Lav beskæftigelse, relativt mange dømte, mange indvandrere og efterkommere, mange beboere uden nogen form for kompetencegivende uddannelse og en lav indkomst.

Tre af de 25 områder er nye, mens ni områder er udgået fra sidste års liste. De tre nye ghettoområder er Askerød i Greve, Løvvangen i Aalborg og Stærevej mv. i København.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler:

”Selvom der aldrig har været så få boligområder på ghettolisten som i år, har vi stadig 25 boligområder med en skæv beboersammensætning og alvorlige udfordringer for integrationen. Det øger risikoen for udvikling af parallelsamfund. Derfor arbejder regeringen på en ny ghettoplan, som skal tage hånd om de mange problemer, som ghettoområderne fortsat kæmper med.”

De 25 ghettoområder er fordelt på 15 kommuner og er generelt koncentrereret i og omkring de større byer. I Københavns kommune er der sket store ændringer i antallet af ghettoområder: Fire områder er udgået, mens ét område er kommet til i forhold til 2014-listen.

Faldet fra 31 til 25 ghettoområder skyldes primært, at der er færre beboere i de almene boligområder, som er dømt for kriminalitet. Men modsat er to af de tre nye ghettoområder kommet på listen på grund af en stigning i antallet af dømte. Det drejer sig om Askerød i Greve og Løvvangen i Aalborg.

”Faldet i ungdomskriminaliteten smitter positivt af på ghettoområderne, og samtidigt ser vi de positive effekter af de målrettede indsatser i disse områder. Men vi må ikke lukke øjnene for de alvorlige udfordringer, der stadig er i ghettoerne. Hver tiende beboer har haft en dårlig oplevelse med chikane, trusler eller tilråb. Det er dobbelt så mange som i de almene boligområder i øvrigt, og det er slet ikke i orden,” siger Inger Støjberg.

Hent ghettolisten (pdf) (nyt vindue)

Kontakt

Michael Kaadtmann, afdelingsleder i kontoret for Boligøkonomi, tlf. 41 71 77 99, [email protected]

Journalister kan kontakte:

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92, [email protected]

Fakta

Ghettolisten omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der er karakteriseret af mindst 3 af følgende 5 kriterier:

  1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år).
  2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
  3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for deseneste 2 år).
  4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
  5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Læs også

Hent liste over boligområder, der kan benytte kombineret udlejning, december 2015 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 02/12 2015
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden