Forside » Nyheder » 2015 » 2015-12 » 6,8 millioner til nye boligløsninger i mindre byer

6,8 millioner til nye boligløsninger i mindre byer

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet står i spidsen for en række nye forsøgsprojekter om byfornyelse. Et af projekterne skal hjælpe kommunerne med at finde flere flygtningeboliger.

I mange af de danske landdistrikter og mindre byer står der tomme bygninger, som venter på en ny fremtid. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har derfor sat en række nye projekter i gang, der skal sikre nyt liv til bygningerne.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler:

”Der er millioner af kvadratmeter tomme bygninger rundt om i Danmark, og vi skal tænke nyt og være innovative, hvis det fremover skal være attraktivt at bosætte sig de steder. Derfor glæder jeg glæder mig til at følge projekterne, som gerne skal inspirere kommuner, frivillige og boligorganisationer.”

Formålet med projekterne er at udvikle nye løsninger, der kan skabe attraktive byer og boligområder. I Aalborg skal computerspillet Minecraft bruges til at styrke børn og unges mulighed for at designe byrum og indgå i demokratiske processer, og to andre projekter har fokus på integration.

Det ene projekt skal skabe nye og konstruktive rammer i landets ghettoer og dermed øge trygheden i områderne, og det andet skal med konkrete redskaber hjælpe kommunerne med at udnytte tomme boliger til modtagelse af flygtninge.

”Vi står i en ekstraordinær situation med rigtig mange flygtninge, og det presser landets kommuner, som har meget svært ved at finde boliger til alle. Derfor håber jeg, at projektet kan hjælpe kommunerne med at tænke i flere alternative løsninger og udnytte de mange tomme bygninger,” siger Inger Støjberg.

Fakta

Byfornyelsens forsøgs- og udviklingsmidler har støttet 9 projekter, som bidrager med indsamling af ny viden, analyser og vejledning. Fælles for de projekter, som støttes, er at de udvikler nye, tidssvarende løsninger, der bidrager til at skabe attraktive byer og boligområder. Temaerne i 2015 er:

  • Byfornyelsen som løftestang for inklusion og integration af børn og unge
  • Fleksible og helhedsorienterede løsninger på nye boliger
  • Nye partnerskaber i byudviklingen

Hent liste over projekter støttet af byfornyelsens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 10/02 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden