Forside » Nyheder » 2015 » 2015-11 » Ny håndbog skal styrke udviklingen i lokalsamfundene

Ny håndbog skal styrke udviklingen i lokalsamfundene

Landets kommuner og borgergrupper får nu en række konkrete redskaber til at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i de små lokalsamfund.

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet har netop offentliggjort håndbogen Når lokalsamfund i yderområderne selv skal skabe mere udvikling – Hvordan?. Håndbogen er resultatet af et udviklingsprojekt, der har undersøgt erfaringerne med byudvikling i fem udvalgte lokalsamfund. Københavns Universitet har udarbejdet håndbogen, som er finansieret af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Med håndbogen får kommuner, borgergrupper m.v. et enkelt og effektivt redskab, som kan tilpasses det enkelte lokalområde og bidrage til at stimulere udvikling, modvirke befolkningstilbagegang og styrke sammenhængskraften på tværs af sektorer, grupperinger og kommuner.

Udgangspunktet er, at lokal udvikling ikke sker af sig selv. Det forudsætter, at der sker en mobilisering af borgere og andre relevante personer, som kan formulere en udviklingsstrategi og tage stilling til konkrete indsatser, og at der finder en organisering af arbejdet sted for, at strategien kan føres ud i livet. Sideløbende er det vigtigt, at der sker en lokal forankring af arbejdet for at sikre accept og opbakning fra lokalsamfundet.

Metoden er bl.a. afprøvet af beboerne i Rødding. Byens position har de senere år været truet af de større nabobyer med risiko for at blive efterladt som soveby. Derfor har beboerne gennem en 3-årig periode fået hjælp til at udvikle en strategi, som kan skabe lokal vækst og udvikling. Københavns Universitet har konkluderet, at metoden har givet gode resultater i Rødding med øget erhvervsfokus, tiltrækning af iværksættere og større bevidsthed om byens ressourcer og udfordringer.

Seminar

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vil den 9. december afholde et halvdagsseminar for kommuner, borgere, forskere m.v. for at udbrede kendskabet til det nye værktøj og samtidigt give fagfolk og lokale aktører mulighed for at mødes og drøfte værktøjets potentialer. Arrangementet vil finde sted i Spøttrup Kulturhal, Spøttrup fra kl. 12-16.

Se program for seminar (pdf) (nyt vindue)

Hent håndbogen

Byfornyelsen skal sætte gang i udvikling og omdannelse af de dårligste byområder for at gøre dem attraktive for bosætning og privat investering og samtidig sikre tidssvarende boliger af en god standard. Lov om byfornyelse og udvikling af byer, der senest er ændret med virkning pr. 1.1.2015, er således et redskab for kommunerne til at gennemføre en målrettet by- og boligpolitisk indsats.

Forsøgs- og informationsmidlerne under byfornyelsen administreres af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Sidst opdateret 20/11 2015
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden