Forside » Nyheder » 2015 » 2015-11 » Miniudbud: Evaluering af indsatser over for ægtefælleforsørgede indvandrere

Miniudbud: Evaluering af indsatser over for ægtefælleforsørgede indvandrere

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har udbudt Evaluering af opsøgende og beskæftigelsesrettet indsats over for ægtefælleforsørgede indvandrere.

Der er for årene 2012 til 2015 afsat midler via satspulje og på finansloven til en opsøgende og beskæftigelsesmæssigt målrettet indsats over for ægtefælleforsørgede/selvforsørgede indvandrere.  Indsatserne har til formål at forbedre integrationen og arbejdsmarkedstilknytningen for indvandrere, der forsørges af ægtefæller.

Der er samlet afsat 2,5 mio. kr. inkl. moms til opgaven, herunder 2,1 mio. kr. medarbejdertimer og 400.000 kr. til transport (begge dele inkl. moms).

Udbuddet vedrører evaluering af indsatserne over for ægtefælleforsørgede indvandrere, herunder en målgruppeanalyse. Evalueringen indeholder specifikt tre delopgaver:

  1. Evaluering af metoder samt erfaringer og effekt af de tidligere projekter støttet fra ansøgningsrunder til og med 2014
  2. Evaluering af metoder samt erfaringer og effekt af de kommende projekter støttet fra ansøgningsrunde i 2015, herunder bl.a. udvikling og implementering af evalueringskoncept, udvikling af forandringsteori, varetagelse af netværksgruppe samt indsamling af kvantitative og kvalitative data
  3. Målgruppeanalyse

Evalueringsperioden strækker sig fra ultimo 2015 til primo/medio 2019. 

Miniudbuddet gennemføres på rammeaftalen under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Sidst opdateret 25/11 2015
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden