Forside » Nyheder » 2015 » 2015-11 » Kommuner kan opkøbe og nedrive 'herreløse' huse med statsligt tilskud

Kommuner kan opkøbe og nedrive 'herreløse' huse med statsligt tilskud

Vejledning til kommunerne om nedrivning af ’herreløse’ huse.

Boligmarkedet er i visse egne af landet i disse år præget af, at mange flytter fra land til by og fra små byer til større byer. Denne bevægelse udfordrer mange små og mindre byer, hvor der mange steder er tomme og faldefærdige huse, stagnerende eller faldende boligpriser og en generelt svag omsætning på boligmarkedet. De såkaldte 'herreløse' huse er ofte huse, der står tomme efter, at ejeren er død. Husene er typisk dårligt beliggende, dårligt vedligeholdte og kan hverken sælges i fri handel eller på tvangsauktion.

Der er med lov om byfornyelse og udvikling af byer forskellige redskaber og statsligt tilskud til at købe og nedrive de dårligste huse i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land. Denne mulighed vil også kunne anvendes i forhold til de 'herreløse' huse.

Kommunen kan således vælge at købe en ejendom og rive den ned med mulighed for et statsligt tilskud på 60 pct. efter reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer. For yderligere information kan ministeriet henvise til Vejledningen om landsbyfornyelse, som indeholder retningslinjerne for kommunernes adgang til at købe og nedrive nedslidte ejendomme.

Læs mere om udvikling af mindre byer i landdistrikterne på livogland.dk (nyt vindue)

Ministeriet anbefaler herudover, at kommunerne etablerer en tæt kontakt med den lokale skifteret for løbende at være orienteret om eventuelle 'herreløse' huse. Kommunen og skifteretten kan fx aftale, at skifteretten orienterer kommunen, så snart en bobestyrer for et dødsbo meddeler, at der ikke er grundlag for at sætte huset på tvangsauktion, fordi der ikke forventes købere til at dække udgiften forbundet med tvangsauktionen. Kommunen kan herefter vælge at købe huset og nedrive det.

Yderligere oplysninger

Kontakt fuldmægtig Allan Pedersen, tlf. 41 71 78 57, [email protected] eller chefkonsulent Rita Munk, tlf. 41 71 78 39, [email protected]

Sidst opdateret 02/11 2015
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden