Forside » Nyheder » 2015 » 2015-10 » Udbud: Implementeringsstøtte og uddannelsesaktiviteter i forbindelse med nationale korps af mentorer og forældrecoaches, som arbejder med forebyggelse af ekstremisme

Udbud: Implementeringsstøtte og uddannelsesaktiviteter i forbindelse med nationale korps af mentorer og forældrecoaches, som arbejder med forebyggelse af ekstremisme

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme udbyder Styrelsen for International Rekruttering og Integration et udbud på rammeaftale vedrørende etablering af to landsdækkende korps af mentorer og forældrecoaches.

Der er afsat 2.570.000 kr. inkl. moms til medarbejdertimer. Deadline er den 9. november 2015 kl. 12.00. Opgaven forventes udført i tidsrummet januar 2016 til december 2018.

Opgaven omfatter:

  • Yde generel implementeringsstøtte til de deltagende kommuner, der har uddannede mentorer og forældrecoaches
  • Udarbejde en smidig model for udlån af mentorer og forældrecoaches mellem kommuner
  • Registrere og systematisere nøgle-data om korpsene og deres indsatser
  • Etablere og administrere et online vidensdelingsnetværk for mentorer og forældrecoaches samt deres koordinatorer
  • Tilbyde løbende faglig-metodisk sparring ved konkret efterspørgsel til mentorer, forældrecoaches og deres koordinatorer
  • Organisere og afholde årlige nationale netværksmøder for mentorer, forældrecoaches og deres koordinatorer
  • Udvikle og gennemføre overbygningsmoduler om en række særlige emner i forbindelse med udfordringer vedrørende ekstremisme og radikalisering
  • Gennemføre grunduddannelsesforløb for mentorer og forældrecoaches samt deres koordinatorer i 2018
  • Udarbejde en årlig rapport om de samlede indsatser og resultater i de nationale korps af mentorer og forældrecoaches

Hent delaftale 1 om nationale korps af mentorer og forældrecoaches, som arbejder med forebyggelse af ekstremisme (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 05/11 2015
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden