Forside » Nyheder » 2015 » 2015-10 » Husordenen skal håndhæves i de udsatte boligområder

Husordenen skal håndhæves i de udsatte boligområder

Ti procent af beboere i udsatte boligområder føler sig utrygge.

Langt størstedelen af beboere i de udsatte boligområder føler sig trygge. Det dokumenterer en ny undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i de udsatte boligområder, som udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg nu offentliggør. Men ti procent af beboerne har haft dårlige oplevelser med chikane, trusler eller tilråb, og det tal skal der arbejdes målrettet med at nedbringe, fastslår ministeren.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg offentliggør nu en undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i de udsatte boligområder – de såkaldte ’ghettoområder’. Undersøgelsen viser, at beboere i de udsatte boligområder og de almene boligområder overvejende er trygge. Men ti procent af beboerne fortæller, at de har været udsat for chikane, trusler eller tilråb. Det tilsvarende tal i de øvrige almene boligområder er kun fem procent.

"Det tal skal ned. Jeg er glad for, at undersøgelsen viser, at langt størstedelen af beboerne føler sig trygge, men når det er sagt, så ser jeg med stor alvor på de ti procent af beboerne, som bliver generet af andre i bebyggelsen. Det er uacceptabelt, og derfor vil jeg følge nøje med i det arbejde, der foregår for at sikre ro og tryghed i netop disse boligområder – på tværs af boligselskaber, kommuner, politi og øvrige involverede parter," siger udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg.

Boligorganisationerne har generelt stort fokus på tryghedsskabende indsatser og har gode erfaringer med de redskaber, der står til rådighed i lovgivningen til at håndtere beboere, som udsætter deres naboer for chikane. Derudover har flere af boligorganisationerne med tilknytning til de udsatte boligområder gode erfaringer med at etablere konfliktmægling mellem beboere, og beboerne oplever generelt, at de kan henvende sig til myndigheder og boligorganisationer, når der er problemer i områderne. Øget tryghed kræver en bred fælles indsats, mener ministeren.

"Vi må lade os inspirere af de gode eksempler og være meget konsekvente. Loven rummer gode muligheder for, at man kan reagere over for uromagere, der chikanerer, truer eller er voldelige over for deres naboer. Det er godt at se, at boligorganisationerne generelt er tilfredse med disse muligheder og bruger dem aktivt, men at hver tiende beboer i de udsatte områder føler sig utryg, er ikke i orden. Derfor håber jeg, at endnu mere konsekvens i forhold til ballademagere vil give effekt. Alle skal kunne føle sig trygge der, hvor de bor," fastslår udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg.

Fakta

I satspuljeaftalen for 2014 blev det aftalt at undersøge omfanget af chikane og problemskabende adfærd i de almene boligområder, samt om der er forskel på udbredelsen i de udsatte boligområder og de øvrige almene boligområder. Undersøgelsen er gennemført af Als Research.

Læs undersøgelsesrapporten Chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder (pdf) (nyt vindue)

Kontakt

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, [email protected] , telefon 61 98 35 10.

Fuldmægtig Lennie Hedegaard Jakobsen, kontor for Almene Boliger, [email protected] , telefon 41 71 77 89.

Sidst opdateret 02/11 2015
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden