Forside » Nyheder » 2015 » 2015-09 » Den almene bolig skal fortsat udvikles

Den almene bolig skal fortsat udvikles

Det almene boligbyggeri rummer cirka 600.000 boliger og danner rammen for omkring 1 million menneskers hverdag – unge, ældre, familier og enlige.

Den almene bolig skal udgøre et attraktivt og konkurrencedygtigt tilbud til en overkommelig husleje. Det er afgørende for at kunne tilbyde dette, at den almene boligmasse løbende vedligeholdes, moderniseres og udvikles.

”Den almene bolig er et meget vigtigt redskab i vores boligpolitik og en hjørnesten i vores velfærdssamfund. Det er derfor helt afgørende, at vi løbende udvikler det almene boligbyggeri og sørger for, at det energi- og klimamæssigt er up to date. Derfor skal vi hele tiden forsøge at effektivisere og rationalisere byggeriet, så det bliver drevet så omkostningseffektivitet som muligt”, udtaler minister for udlændinge, integration og boliger Inger Støjberg.

Ministeriet prioriterer derfor i år forsøg, der kan bidrage til at effektivisere ejendomsdriften og understøtte bæredygtige almene bebyggelser. Der forventes at blive givet tilskud til 5-8 projekter i størrelsesordenen 400.000-1.000.000 kr. Derudover har ministeriet løbende mulighed for at støtte og igangsætte mindre, relevante forsøgsprojekter. Alle involverede i det almene byggeri kan søge om at få del i puljen.

Sådan søger du

Ansøgningen indsendes med projektbeskrivelse på ministeriets ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet sendes til Almen bolig, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet med e-mail: [email protected]. Skriv ”Ansøgning til forsøgs- og udviklingsmidler i alment byggeri” i emnefeltet.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektets grundidé, formål og målsætninger samt anvendeligheden af projektresultaterne for den almene sektor. Desuden skal der i ansøgningen være en beskrivelse af centrale aktiviteter, tidsplan og et specificeret budget samt en oversigt over projektteamets faglige ekspertise.

Der gives ikke støtte til gennemførelse af praktiske byggeprojekter eller produktudvikling, som en given producent umiddelbart kan udnytte kommercielt. Endvidere gives der ikke støtte til projekter, der er igangsat, ligesom der ikke gives støtte til drift af allerede igangsatte projekter.

Puljens størrelse: 11 mio. kr. i 2015.

Ansøgningsfristen er fredag den 16. oktober 2015.

Bilag

Temaer og vejledning til puljen (pdf) (nyt vindue)

Ansøgningsskema og vejledning til udfyldelse af skema (pdf) (nyt vindue)

Hent ansøgningsskemaet som Word-fil (nyt vindue)

Yderligere oplysninger kan fås hos Hans Erik Svarre, tlf. 41 71 77 86 [email protected] eller Søren Toftelund Clausen, tlf. 41 77 77 95, [email protected].

Læs om tidligere støttede projekter (nyt vindue)

Sidst opdateret 02/11 2015
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden