Forside » Nyheder » 2015 » 2015-08 » Udmelding af byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015

Udmelding af byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015

Byfornyelsen skal danne bro til integrationen.

Byfornyelsen er et godt redskab til at udvikle og fremtidssikre vores byer, og ministeren for udlændinge, integration og bolig efterlyser nu nytænkende udviklingsprojekter, der blandt andet skaber løsninger til, hvordan borgerinddragelse kan styrke børn og unge med anden etnisk baggrunds rolle i byudviklingen, og nye løsninger på omdannelse af bygninger til bl.a. det stigende antal flygtninge i hele landet.

”At involvere og engagere borgere i byudviklingen er en stærk dansk tradition, vi skal være stolte af, og det er i høj grad børnene og de unges byer og samfund, vi udvikler. Det er derfor helt centralt at ’få fat’ i de unge og møde dem, hvor de er. Metoderne til at nå de unge kræver friere rammer og nye værktøjer, og der er brug for at tænke nyt. Med byfornyelsens forsøgsmidler er der nogle oplagte muligheder for at koble borgerinddragelsen med at involvere og integrere de unge, også dem med anden etnisk baggrund”, siger minister for udlænge, integration og bolig Inger Støjberg.

Byfornyelsen kan også danne bro til integrationsområdet på andre måder end borgerinddragelse, og derfor omhandler et andet tema om nytænkende ideer til bl.a. fleksible løsninger til boliger til flygtninge.

Minister for udlændinge, integration og bolig Inger Støjberg tilføjer: ”Kommunerne arbejder hårdt på at finde boliger til flygtninge, og jeg ser frem til at åbne op for nye løsninger på disse udfordringer gennem byfornyelsens muligheder”.

Ministeriet sætter dette år fokus på nye idéer, der kan forbedre og udvikle fremtidens byer med brug og udvikling af byfornyelsens redskaber. Der er afsat 9 millioner til forsøg- og udviklingsprojekter, og ministeriet efterspørger projekter inden for de tre temaer:

  • Byfornyelsen som løftestang for inklusion og integration af børn og unge
  • Fleksible og helhedsorienterede løsninger på nye boliger
  • Nye partnerskaber i byudviklingen

Puljen er åben, og kommuner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, organisationer og foreninger, byggeriets parter m.fl. inviteres til at komme med projektidéer til aktuelle udviklingstiltag med fokus på de tre temaer om, hvordan byerne kan være med til at fremtidssikre vores samfund socialt, fysisk og organisatorisk.

Der gives støtte til forskning, udredning, analyse, oplysning og vejledning inden for byfornyelsesområdet.

Ansøgningsfristen er mandag den 2. november 2015.

Sådan søger du

Du skal indsende din ansøgning med projektbeskrivelse på ministeriets ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet sendes til Byfornyelseskontoret, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet med e-post til [email protected]. Skriv ”Ansøgning til byfornyelsens forsøgs- og udviklingsmidler” i emnefeltet.

Hent ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Læs mere om puljen, temaerne og udvælgelseskriterier for årets pulje (pdf) (nyt vindue)

Der gives ikke støtte til gennemførelse af praktiske byggeprojekter eller produktudvikling, som en given producent umiddelbart kan udnytte kommercielt. Endvidere gives der ikke støtte til projekter, der er igangsat, ligesom der ikke gives støtte til drift af allerede igangsatte projekter.

Yderligere oplysninger kan fås hos Daniel Zilmer Theisen, tlf. 41 71 77 67, [email protected].

Læs om tidligere støttede projekter

I Byfornyelsesdatabasen kan du finde mere end 200 forskellige forsøgsprojekter inden for byfornyelse, der har modtaget støtte siden 1995.

Gå til Byfornyelsesdatabasen (nyt vindue)

Sidst opdateret 03/11 2015
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden